Xử lý hoàn thuế đối với hàng XNK ít hơn so với hàng đã nộp thuế

10:30 | 24/05/2021

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Cục Hải quan Thanh Hóa liên quan đến hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa XNK ít hơn so với hàng hóa XNK đã nộp thuế, Tổng cục Hải quan đã có giải đáp cụ thể.

Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro cao về thuế sẽ kiểm tra trước, hoàn thuế sau
Máy móc, thiết bị, dụng cụ tạm nhập tái xuất có được hoàn thuế?
Tích cực xử lý vướng mắc hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế điện tử

Theo Tổng cục Hải quan điểm a khoản 1 Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK quy định hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế XNK nhưng không có hàng hóa XNK hoặc hàng hóa XNK ít hơn so với hàng hóa XNK đã nộp thuế.

Công chức Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Quốc Tế Na Mèo (Cục Hải quan Thanh Hóa) kiểm tra hàng hóa XNK. 	 	Ảnh: N.Linh
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Cục Hải quan Thanh Hóa) kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Khoản 1 Điều 37 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ cũng quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế XNK nhưng không có hàng hóa XNK hoặc XNK ít hơn so với hàng hóa XNK đã nộp thuế được hoàn thuế NK hoặc thuế XK đã nộp tương ứng với hàng hóa thực tế không XNK hoặc XNK ít hơn”.

Đối với các quy định nêu trên, cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế XNK nhưng không có hàng hóa XNK hoặc XNK ít hơn so với hàng hóa XNK đã nộp thuế.

Theo đó, hồ sơ hoàn thuế gồm công văn yêu cầu hoàn thuế XNK đối với hàng hóa XNK theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 Phụ lục VIIa gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan Hải quan hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế XNK theo Mẫu số 09 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính.

Nụ Bùi