Facebook Twitter youtube Tiktok
Thông tin tòa soạn Tạp chí Hải Quan

Tạp chí Hải quan là cơ quan của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), có chức năng thông tin tuyên truyền đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước; kinh tế đối ngoại; các chính sách, chế độ về quản lý hải quan, chính sách tài chính, thuế, đầu tư, xuất nhập khẩu; hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Giấy phép số: 459/GP-BTTTT, ngày 22/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • TỔNG BIÊN TẬP: VŨ THỊ ÁNH HỒNG
  • Điện thoại: 024. 3944 0798
 • CÁC PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:
  • HOÀNG ANH VINH
   Điện thoại: 024. 3944 0833 - Số máy lẻ: 8045
  • NGUYỄN CHÍ THÀNH
   Điện thoại: 028.39390020
 • THƯ KÝ TÒA SOẠN TẠP CHÍ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ:
  • NGUYỄN MẠNH HÙNG
   Điện thoại: 024. 3944 0833 - Số máy lẻ: 8008
 • PHÒNG TẠP CHÍ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ:
  • Điện thoại: 024. 3944 0833 - Số máy lẻ: 8008
 • PHÒNG PHÓNG VIÊN:
  • Điện thoại: 024.39440787
 • PHÒNG PHÁT HÀNH - QUẢNG CÁO:
  • Điện thoại: 024. 3944 0681
 • PHÒNG THƯ KÝ TÒA SOẠN (Báo giấy):
  • Điện thoại: 024. 3944 0787
 • PHÒNG TRỊ SỰ:
  • Điện thoại: 024. 3944 0833 - Số máy lẻ: 8025
 • TÒA SOẠN: TÒA NHÀ TỔNG CỤC HẢI QUAN. SỐ 9 ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ - PHƯỜNG YÊN HÒA - QUẬN CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI.
  • Điện thoại: 024.39440833
   Fax: 024. 3944 0674
   Email:
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH: 15B Thi Sách, Quận 1, TP.HCM
  • Điện thoại: 028.39390020
   Fax: 028.39390021
   Email:
Phiên bản di động