Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hướng đến phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, bền vững

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Tổ trưởng Tổ công tác đã chủ trì cuộc họp lần thứ 3 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ổn định hoạt động thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Số công văn Ngày Nội dung
1085/CĐ-TTg Áp dụng
11/11/2022
Công điện số 1085/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu
68/2022/TT-BTC Áp dụng
11/11/2022
Sửa đôi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đon vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệ
31/2022/TT-BCT Áp dụng
08/11/2022
Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban h
93/2022/NĐ-CP Áp dụng
07/11/2022
Nghị định 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
66/2022/TT-BTC Áp dụng
07/11/2022
Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi