Bổ sung quy định quản lý máy móc đã qua sử dụng

Việc quản lý máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ cần có sự điều chỉnh về chính sách nhằm tạo thuận lợi cho người khai hải quan nhưng cũng đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

  • Cơ hội phục hồi từ tăng trưởng xanh

    Tăng trưởng xanh đang là vấn đề được đặt ra cho các nền kinh tế trong bối cách đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực trên toàn cầu. Nhưng để thực hiện được theo phương thức này thì nguồn vốn luôn là nỗi lo của doanh nghiệp.

Số công văn Ngày Nội dung
29/2021/TT-BTC Áp dụng
28/04/2021
Thông tư số 29/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông
08/2021/TT-BGTVT Áp dụng
19/04/2021
Thông tư số 08/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
27/2021/TT-BTC Áp dụng
19/04/2021
Thông tư số 27/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn
52/2021/NĐ-CP Áp dụng
19/04/2021
Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
06/2021/TT-BGTVT Áp dụng
06/04/2021
Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Nóng!
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi