Buôn lậu gia tăng phức tạp trên tuyến biên giới Tây Nam dịp cuối năm

Hàng lậu tập kết để vận chuyển vào nội địa đang gia tăng phức tạp trên tuyến biên giới Tây Nam mặc cho dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác kiểm soát trên tuyến biên giới đang được siết chặt.

Số công văn Ngày Nội dung
102/2021/NĐ-CP Áp dụng
16/11/2021
Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ
97/2021/TT-BTC Áp dụng
12/11/2021
Thông tư 97/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
1909/QĐ-TTg Áp dụng
12/11/2021
Quyết định 1909/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2927/QĐ-TCHQ Áp dụng
12/11/2021
Quyết định số 2927/QĐ-TCHQ ngày 12/11/2021 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
7101/BCT-TTTN Áp dụng
10/11/2021
Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
Nóng!
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi