WCO đánh giá cao Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất trong công tác quản trị nhân sự

09:53 | 09/01/2022

(HQ Online) - Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) vừa phát hành Tài liệu hướng dẫn “ Quản lý nguồn nhân lực trong lĩnh vực Hải quan giai đoạn khủng hoảng và hơn thế nữa ” dựa trên nghiên cứu về kinh nghiệm thực tiễn của Hải quan Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất AbuDhabi trong quản lý nguồn nhân lực. Theo đó WCO đã đánh giá cao kinh nghiệm thực tiễn của Hải quan Abu Dhabi trong quản trị nhân sự.

Cách thức ứng phó của Hải quan thế giới sau đại dịch Covid-19
Azerbaijan và WCO thảo luận về triển vọng hợp tác về các lĩnh vực mới
Tương lai của Hải quan qua bản đánh giá tổng quan của WCO
WCO đánh giá cao  Tiểu Vương quốc Ả Rập  thống nhất trong công tác quản trị nhân sự

Thông qua việc thực hiện Kế hoạch chuyển đổi chiến lược giai đoạn 2019-2023 nhằm nâng cao trình độ thực hiện hoạt động nghiệp vụ hải quan trong khu vực và trên thế giới, đồng thời góp phần nâng cao môi trường cạnh tranh ở tiểu vương quốc Ả Rập Abu Dhabi, Hải quan Abu Dhabi đã đạt được những thành tựu tích cực trong quản lý nguồn nhân lực.

Kết quả tích cực này thể hiện sự chỉ đạo sáng suốt của chính phủ Abu Dhabi và sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ lãnh đạo Hải quan Abu Dhabi hướng tới chuyển đổi số toàn diện nhằm xây dựng một hệ thống hải quan bảo mật cung cấp các giải pháp tích hợp thông minh. Bên cạnh đó Hải quan Abu Dhabi đã triển khai chiến lược cải cách nhằm chuyển đổi các chức năng quản lý nguồn nhân lực thành một hệ thống quản lý hoàn toàn tự động dựa trên việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất.

Điều này đã tác động to lớn đến việc thay đổi mô hình hoạt động và góp phần vào các kết quả tích cực chưa từng có về nâng cao năng lực và trình độ của cán bộ Hải quan, cũng như khả năng ứng phó của họ đối với những thách thức của cuộc khủng hoảng đại dịch và duy trì hoạt động nghiệp vụ thông qua tạo thuận lợi thương mại và an ninh xã hội.

Hải quan Abu Dhabi cũng là cơ quan chính phủ đầu tiên ở Trung Đông triển khai quản lý nguồn nhân lực thông qua hệ thống đám mây Oracle. Việc triển khai hệ thống đám mây Oracle đã tăng 15% năng suất lao động. Hệ thống Oracle tích hợp và thay thế 14 hệ thống quản lý nguồn nhân lực khác, cung cấp các tính năng tự phục vụ người lao động tự giải quyết các công việc thường ngày, cho phép thiết bị di động truy cập vào các công cụ quản lý nhân sự và tự động cập nhật các tính năng mới ba tháng một lần để phù hợp với các thực tiễn và công nghệ mới nhất.

Ngoài ra, Hải quan Abu Dhabi là cơ quan duy nhất trong khu vực Trung Đông sử dụng tiếng Ả Rập để đánh giá thái độ phục vụ của các cán bộ Hải quan cũng như đào tạo trực tuyến quy trình nghiệp vụ liên quan đến các cảng. Hải quan Abu Dhabi đã biến cuộc đại dịch thành cơ hội xây dựng quy trình hoạt động và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hải quan, thông qua các chương trình đào tạo trực tuyến về thủ tục hải quan và quy trình kiểm tra.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Abu Dhabi Rashid Lahej Al Mansoori cho biết việc đưa những kinh nghiệm thực tiễn của Hải quan Adu Dhabi vào Tài liệu hướng dẫn của WCO đã giúp Hải quan Abu Dhabi đạt được mục tiêu do lãnh đạo Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất đề ra, trở thành quốc gia tiên phong thí điểm và áp dụng các thông lệ đổi mới .

Ông Mansoori cho biết thêm Hải quan Abu Dhabi mong muốn xây dựng quy trình nghiệm vụ Hải quan và gặt hái được thành công hơn nữa bằng việc nỗ lực thực hiện Kế hoạch chiến lược, sẵn sàng chuyển đổi số và chủ động áp dụng các giải pháp đổi mới để xây dựng mô hình quản lý nguồn nhân lực, mô hình kinh doanh và dịch vụ. Việc thực hiện thành công kế hoạch chiến lược này sẽ giúp Hải quan Abu Dhabi trở thành một trong những cơ quan hải quan đi đầu trong khu vực và trên thế giới về việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ tốt nhất trong lĩnh vực hải quan.

Tài liệu hướng dẫn của WCO được xây dựng với sự tham gia của các tổ chức quốc tế, các cơ quan Hải quan, các công ty tư vấn của khu vực tư nhân và các học viện từ khắp nơi trên thế giới. Tài liệu này đưa ra hướng dẫn toàn diện đối với yếu tố cốt lõi trong quản lý nhân sự dựa trên khả năng lãnh đạo và kết nối, hoạt động nghiệp vụ, thiết kế và tính linh hoạt của mô hình nghiệp vụ, đào tạo, phát triển, và các thực tiễn khác.

Kinh nghiệm của Hải quan Angieri về thực hiện phán quyết trước Kinh nghiệm của Hải quan Angieri về thực hiện phán quyết trước

(HQ Online) - Phân loại hàng hoá phục vụ tính thuế chính xác là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bất kỳ cơ ...

Ngoài ra Tài liệu này còn đưa ra các khuyến nghị cho các cơ quan Hải quan nhằm nâng cao các chức năng quản lý chiến lược và nâng cao tính linh hoạt trong cơ cấu tổ chức của cơ quan Hải quan về quản lý nhân sự trong khủng hoảng và hậu khủng hoảng, đồng thời áp dụng các giải pháp hiệu quả và sáng tạo.

Theo wam.ae