Tổng công ty Lương thực miền Nam được gia hạn áp dụng doanh nghiệp ưu tiên

11:11 | 11/08/2022

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1747/QĐ-TCHQ gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Bổ sung chi tiết điều kiện kiểm soát nội bộ doanh nghiệp ưu tiên
Thủy sản Cà Mau được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên
2 doanh nghiệp được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Công ty Sumidenso Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Tổng công ty Lương thực miền Nam được gia hạn áp dụng doanh nghiệp ưu tiên

Thời gian gia hạn áp dụng chế độ trong 3 năm, từ ngày 19/7/2022 đến 19/7/2025. Sau thời hạn này, nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định sẽ được tiếp tục gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Tổng công ty Lương thực miền Nam (có địa chỉ trụ sở tại 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM) là doanh nghiệp xuất khẩu

6 tháng đầu năm 2022, sản lượng gạo bán của Tổng công ty Lương thực miền Nam là 252.554 tấn, số lượng đang giao và chưa giao là 86.614 tấn.

Về kinh doanh bột mì, sản lượng bán ra mặt hàng này đã đạt kế hoạch về lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu là 14,7%.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Tổng công ty Lương thực miền Nam là một trong những doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo lớn trên thế giới với mức chế biến và xuất khẩu bình quân hàng năm đạt khoảng 2,8 đến 3,0 triệu tấn gạo, kim ngạch xuất khẩu hàng năm trên 1 tỷ USD, doanh số trên 30.000 tỷ đồng.

Hiện cả nước có 74 doanh nghiệp được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Thái Bình