Thủy sản Cà Mau được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên

13:50 | 29/07/2022

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký quyết định gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty CP Chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau.

2 doanh nghiệp được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Công ty Sumidenso Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Thủy sản Minh Phú được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên
Thủy sản Cà Mau được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên
Sản phẩm của Công ty CP Chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau.

Công ty CP Chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính, Thông tư số 07/2019/TT BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính.

Công ty CP Chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 26 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính, khoản 10 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan của pháp luật.

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 3 năm (ba mươi sáu tháng) kể từ ngày 08/8/2022. Sau thời hạn này, nếu Công ty đáp ứng các điều kiện theo quy định thì tiếp tục được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Công ty CP Chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau được công nhận doanh nghiệp ưu tiên năm 2016.

Công ty được thành lập năm 1976, hiện là một trong những nhà xuất khẩu tôm đông lạnh hàng đầu tại Việt Nam.

Các sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu đến nhiều thị trường như Bắc Mỹ, Nhật Bản, EU, Australia và Đông Bắc - Đông Nam Á... Sản phẩm chính của Công ty là tôm sú , tôm thẻ chân trắng , tôm thẻ chì và tôm biển…

Hiện cả nước có 74 doanh nghiệp được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.

Thái Bình