Bổ sung chi tiết điều kiện kiểm soát nội bộ doanh nghiệp ưu tiên

15:50 | 01/08/2022

(HQ Online) - Quy định về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp sẽ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO).

Thủy sản Cà Mau được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên
2 doanh nghiệp được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Tạo thuận lợi về thủ tục xuất, nhập hàng hóa cho doanh nghiệp ưu tiên
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Theo đó, những vấn đề này đang được làm rõ tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay Hải quan Việt Nam đang tiến hành đàm phán Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (gọi tắt là MRA) trong khối ASEAN, Hàn Quốc. Để ký kết MRA, các quốc gia cần phải đưa ra những điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên theo đúng khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tại Khung tiêu chuẩn về an ninh an toàn SAFE (gọi tắt là Khung SAFE) thì mới có sự tương đồng giữa các bên.

Tuy nhiên, các quy định hiện hành của Việt Nam về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp còn nhiều điểm chưa tương đồng với các khuyến nghị của WCO.

Do vậy, tại Điều 10 dự thảo Nghị định sẽ bổ sung uy định chi tiết về điều kiện kiểm soát nội bộ tương đồng với khuyến nghị của WCO tại Khung tiêu chuẩn SAFE; đồng thời, đưa một số quy định trước đây đã được hướng dẫn ở Thông tư và Quy trình của Tổng cục Hải quan lên dự thảo Nghị định để đảm bảo tính pháp lý.

Ngoài ra, Điều 10 dự thảo Nghị định bổ sung quy định chi tiết điều kiện về kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin của doanh nghiệp với cơ quan Hải quan và điều kiện về thanh toán để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai thực hiện.

Điều 11 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng làm rõ thủ tục về công nhận trong đó làm rõ các bước và thời gian thực hiện, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên.

N.Linh