Sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán

16:26 | 05/07/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vi phạm giao dịch chứng khoán, nhiều cá nhân bị xử phạt
Một loạt cá nhân bị xử phạt do vi phạm giao dịch chứng khoán
TEDI bị xử phạt 450 triệu đồng do không niêm yết chứng khoán, vi phạm công bố thông tin
Sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán
Các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán đang được sửa đổi, bổ sung. Ảnh: Internet.

So với Nghị định 156/2020/NĐ-CP, dự thảo Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 156, qua đó làm rõ thêm các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Dự thảo quy định, tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi có hành vi vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định tại Nghị định này.

Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các trường hợp sau:

Một là, trường hợp tại một thời điểm người có thẩm quyền phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý thì xử phạt một hành vi vi phạm hành chính có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo quy định tại dự thảo Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần.

Hai là, trường hợp tổ chức, cá nhân không hoặc chậm công bố thông tin, báo cáo nhiều tài liệu phải công bố, báo cáo tại cùng một thời điểm theo quy định thì bị xử phạt về một hành vi không hoặc chậm công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần.

Ba là, trường hợp tổ chức, cá nhân không báo cáo về việc dự kiến giao dịch trong tháng, bao gồm cả giao dịch mua và bán với giá trị chứng khoán giao dịch khác nhau thì xác định khung phạt theo tổng giá trị mua hoặc tổng giá trị bán cao nhất trong tháng đó.

Bốn là, trường hợp tại một thời điểm người có thẩm quyền phát hiện tổ chức, cá nhân không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở GDCK Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin hoặc vượt quá giá trị đăng ký trong các tháng khác nhau với giá trị chứng khoán giao dịch khác nhau thì xử phạt theo tổng giá trị chứng khoán giao dịch của các tháng mà tổ chức, cá nhân vi phạm và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần.

Năm là, trường hợp tại một thời điểm người có thẩm quyền phát hiện tổ chức, cá nhân không báo cáo về kết quả giao dịch, báo cáo không đúng thời hạn về kết quả giao dịch trong các tháng khác nhau với giá trị chứng khoán giao dịch khác nhau thì xử phạt theo giá trị chứng khoán giao dịch cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần.

Sáu là, trường hợp tại một thời điểm người có thẩm quyền phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều giao dịch dẫn tới có sự thay đổi liên tục về tỷ lệ cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ đóng, khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ đóng hoặc khi không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng nhưng không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn thì xử phạt về một hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần.

Về nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền, dự thảo Nghị định giữ nguyên mức phạt như quy định tại Nghị định 156/NĐ-CP (mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực chứng khoán là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân).

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định này bổ sung quy định: Khi xác định mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

Đồng thời, khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì được áp dụng mức thấp nhất của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì được áp dụng mức cao nhất của khung tiền phạt.

Về nguyên tắc áp dụng các hình thức đình chỉ hoạt động chứng khoán, dự thảo quy định: khi xác định thời hạn đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng;

Thời hạn đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chứng chỉ hành nghề chứng khoán cụ thể đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là mức trung bình của khung thời hạn được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì được áp dụng mức ngắn nhất của khung thời hạn; nếu có tình tiết tăng nặng thì được áp dụng mức dài nhất của khung thời hạn.”

Hoài Anh