TEDI bị xử phạt 450 triệu đồng do không niêm yết chứng khoán, vi phạm công bố thông tin

09:09 | 28/04/2021

(HQ Online) - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) vừa bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng do báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) không đúng thời hạn nhiều tài liệu, báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật và không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Đầu tư quốc tế Viettel bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Bất động sản An Dương Thảo Điền bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn
Doanh nghiệp cổ phần hóa chậm niêm yết trên sàn chứng khoán: Xử lý ai, chế tài nào?
Phạt tới 3 tỷ đồng nếu có vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
TEDI bị xử phạt 450 triệu đồng do không niêm yết chứng khoán, vi phạm công bố thông tin
Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) bị xử phạt tổng cộng 450 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công Ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI).

Theo đó, Công ty bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn nhiều tài liệu như Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05a ngày 13/12/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020; Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 14/12/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020...

Bên cạnh đó, TEDI còn bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Trong năm 2019 và năm 2020, đơn vị này và 6 công ty con là người có liên quan của người nội bộ (thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin) của các công ty (gồm: Công ty Tư vấn Công trình Châu Á Thái Bình Dương, CTCP Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn Hầm, CTCP Tư vấn Thiết kế Đường Bộ, CTCP Tư vấn Thiết kế Cầu Đường, CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2, CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5) có các giao dịch cung cấp dịch vụ (phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh), giao dịch mua dịch vụ của công ty con - chia thầu. Tuy nhiên, TEDI không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

Đặc biệt, TEDI bị phạt tới 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Ngày 20/12/2016, UBCKNN có công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty, đồng thời yêu đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 24/3/2021), TEDI vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Hoài Anh