Samsung SDI được gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên

08:32 | 17/11/2021

(HQ Online) - Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam vừa được Tổng cục Hải quan gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên .

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam: Samsung luôn nhận được sự hỗ trợ quý báu từ Hải quan Việt Nam
Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên với Samsung Thái Nguyên
Thêm một thành viên của Samsung được gia hạn ưu tiên về hải quan
Samsung SDI được gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên
Ảnh: Internet.

Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam có địa chỉ tại KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, được công nhận doanh nghiệp ưu tiên lần đầu năm 2015.

Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên được thực hiện theo Thông tư số 72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Sam Sung SDI Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 26 Thông tư số 72/2015/TT-BTC và các quy định liên quan của pháp luật.

Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp tục hưởng nhiều lợi ích như: được miễn kiểm tra chứng từ, được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, được thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh, được ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan, được hoàn thuế trước, kiểm tra sau…

Theo quy định, để được áp dụng chế độ ưu tiên, các doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, đáp ứng các điều kiện về kim ngạch xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử, thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hệ thống kiểm soát nội bộ và điều kiện chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán.​

Hiện, Tập đoàn Samsung là doanh nghiệp có nhiều thành viên được công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan như: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), Công ty TNHH Samsung Electronics Thái Nguyên (KCN Yên Bình, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), Công ty TNHH Samsung Display (KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh)…

Hiện cả nước có 72 doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan.

Thái Bình