Hướng dẫn tra cứu C/O do Chi Lê cấp trên trang thông tin điện tử

07:31 | 22/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra thông tin về C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền Chi Lê cấp.

Hướng dẫn kiểm tra tính hợp lệ C/O mẫu AJ cổng thông tin điện tử
Hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D trên trang thông tin điện tử
Đẩy mạnh điện tử hóa các thủ tục thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Cụ thể, căn cứ Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (Covid-19); đồng thời trên cơ sở công hàm của Đại sứ quán Chi Lê tại Hà Nội về việc thông báo trang thông tin điện tử để tra cứu C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin về C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền Chi Lê cấp như sau:

http://web.sofofa.cl/certificaciondeorigen/consulta-certificados-de-ogiden-aduanas-de-destino/

Hiện tại trang web đã được sử dụng để tham khảo sẽ vẫn duy trì hoạt động đến ngày 30/11/2020.

N.Linh