Hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D trên trang thông tin điện tử

19:43 | 08/10/2020

(HQ Online) - Việc kiểm tra thông tin về C/O mẫu D do vơ quan có thẩm quyền của Thái Lan cấp trên trang điện tử vừa được Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Hướng dẫn xử lý C/O mẫu D điện tử do Malaysia phát hành bị trùng thông tin
Hướng dẫn trường hợp lô hàng có cả C/O mẫu D điện tử và giấy
5536-logo

Cụ thể, căn cứ quy định Thông tư số 19/2000/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Công Thương về sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện quy tắc xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin về C/O mẫu D trên trang thông tin điện tử cơ quan có thẩm quyền Thái Lan cấp như sau:

Cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông báo về việc cấp C/O mẫu D mẫu dấu và chữ ký điện tử kể từ ngày 20/9/2020. Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://verify.dft.go.th.

Liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Đến ngày 30/9/2020, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 200.641 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 276.134 C/O.

N.Linh