Đẩy mạnh điện tử hóa các thủ tục thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

09:19 | 24/09/2020

(HQ Online) - Thời gian còn lại của năm 2020 không nhiều, các bộ, ngành cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra của cả năm liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh- Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) nhấn mạnh các nội dung trên khi chủ trì phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban 1899, ngày 22/9.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Tổ chức 9 đợt tập huấn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Bổ sung 44 thủ tục thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, bộ nào nhiều nhất?
Sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Bộ Tài chính sẽ điện tử hóa 64 chế độ báo cáo trên Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia
0357 3 img 6193
Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban 1899, ngày 22/9. Ảnh: T.Bình

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tiếp tục làm tốt vai trò điều phối

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành liên quan.

Kết quả thực hiện NSW và ASW (cập nhật hết tháng 8/2020):

Có 200 thủ tục hành chính đã được triển khai chính thức, tăng 12 thủ tục so với năm 2019 và 23 thủ tục thực hiện kết nối để chuẩn bị triển khai chính thức.

Đến 25/8, có trên 3,2 triệu hồ sơ của trên 40 nghìn doanh nghiệp thực hiện qua NSW.

Từ ngày 1/1/2018, Việt Nam đã kết nối chính thức ASW để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Đến nay, nước ta đã kết nối thêm với 5 nước ASEAN gồm: Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines.

Tính đến ngày 25/8/2020, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 179.763 C/O; tổng số C/O gửi sang các nước là 263.684 C/O.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tiếp tục làm tốt vai trò điều phối, theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ, ngành trong việc triển khai ASW, NSW và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành.

Tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin và hoàn thiện Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai ASW, NSW theo định hướng xử lý tập trung; tổ chức triển khai Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” khi được phê duyệt…

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Bộ Tài chính đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành, Cơ quan Thường trực tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai chính thức 61 thủ tục hành chính cần phải triển khai trong năm 2020 thông qua NSW theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo 1899 giao.

Đồng thời, các bộ, ngành cần đẩy mạnh điện tử hóa hoàn toàn việc thực hiện các thủ tục hành chính theo dịch vụ công mức độ 4, khớp nối từ khâu nộp hồ sơ, thanh toán điện tử cho đến trả kết quả; thiết lập cơ chế và đẩy nhanh việc chia sẻ dữ liệu điện tử nhằm tối ưu hóa việc thực hiện thủ tục qua NSW và thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia…

Các bộ, ngành tiếp tục khẩn trương hoàn thiện, ban hành các danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành kèm theo mã số HS.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng yêu cầu các bộ, ngành có trách nhiệm chuyển các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, đầu tư, quản lý chuyên ngành… (dưới dạng file mềm) tới Tổng cục Hải quan- cơ quan quản lý, vận hành Cổng thông tin thương mại Việt Nam (VTIP) để đăng tải trên Cổng.

Chia sẻ thông tin qua NSW

Liên quan đến thực hiện NSW và ASW, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm, Ủy ban 1899 chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp liên quan.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý và xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin thông qua NSW như: tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình Chính phủ thông qua làm cơ sở triển khai xây dựng Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định, quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh theo định hướng: cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính; đơn giản hóa bộ hồ sơ, chứng từ cần phải nộp/xuất trình...

Hoàn thiện Cổng thông tin thương mại Việt Nam

Liên quan đến thực hiện Cổng VTIP, theo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), thời giai tới tiếp tục rà soát bổ sung nhân sự triển khai hoạt động của Cổng, quy định trách nhiệm các bộ phận liên quan đến Cổng VTIP tại Tổng cục Hải quan, xây dựng kế hoạch triển khai phân công nhiệm vụ cho từng vụ, cục, đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, do nội dung công bố và cung cấp thông tin liên quan đến trách nhiệm của các bộ quản lý chuyên ngành trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, do vậy, Bộ Tài chính dự kiến đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của Cổng VTIP.

Đồng thời tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin và hoàn thiện Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung.

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin nhằm đưa các thủ tục hành chính lên NSW, ASW và kết nối với các đối tác thương mại khác theo đúng kế hoạch.

Việc xây dựng, trình phê duyệt và chuẩn bị triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW được thực hiện theo định hướng xử lý tập trung; tổ chức nghiên cứu và thí điểm thuê dịch vụ của bên thứ ba trong cung cấp các tiện ích cho cả doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW và ASW...

Giải pháp quan trọng khác là tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các bộ, ngành triển khai NSW, ASW. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện NSW, ASW; xây dựng cơ chế và tổ chức hỗ trợ người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp tham gia NSW...

Thái Bình