Công nhận 3 địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại An Giang

13:10 | 23/11/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận 3 địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới An Giang.

Chấm dứt hoạt động 3 địa điểm tập kết hàng hóa tại biên giới Lai Châu
Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung tại Đồng Nai
Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa tại cửa khẩu Vĩnh Xương
Hải quan An Giang kiểm tra đường nhập khẩu. Ảnh: T.H
Hải quan An Giang kiểm tra đường nhập khẩu. Ảnh: T.H

3 địa điểm gồm: địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty TNHH MTV Huỳnh Kim Mỹ, địa chỉ tại khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình.

Địa điểm này có tổng diện tích được công nhận là 10.007m2; trong đó gồm: diện tích bãi kiểm tra hàng hóa xuất khẩu; bãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu; bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu; bãi tập kết hàng hóa nhập khẩu; kho chứa tang vật và văn phòng làm việc của cơ quan Hải quan.

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới cũng được công nhận đợt này là của Công ty TNHH TM Đức Thành Long Bình, địa chỉ tại Khu thương mại dịch vụ Khánh Bình.

Địa điểm này có tổng diện tích được công nhận là 6.000 m2, bao gồm: diện tích khu vực chứa hàng xuất khẩu; diện tích khu vực chứa hàng nhập khẩu; diện tích khu vực kiểm tra thực tế; diện tích văn phòng làm việc hải quan; diện tích kho tạm giữ tang vật...

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty TNHH DSG Logistics, địa chỉ tại Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình.

Tổng diện tích được công nhận của địa điểm này là 17.000 m2, trong đó có: diện tích nhà kho chứa hàng; diện tích bãi chứa hàng; diện tích văn phòng làm việc của cơ quan Hải quan; diện tích kho chứa tang vật vi phạm...

N.Linh