Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa tại cửa khẩu Vĩnh Xương

16:06 | 29/09/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang.

Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa tại Bến cảng tổng hợp KCN Ông Kèo
Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại Kho nhà máy viên năng lượng Cam Lộ
Mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, tỉnh An Giang
Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp kiểm tra hàng hóa NK. 	Ảnh: T.H
Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: T.H

Địa điểm của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hữu Nhân có địa chỉ tại Khu quản lý, thương mại và dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, An Giang.

Địa điểm có tổng diện tích hơn 10.040 m2, trong đó gồm diện tích kho chứa hàng; diện tích bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu; diện tích bãi tập kết hàng hóa nhập khẩu; diện tích bãi tập kết phương tiện vận tải; diện tích nơi kiểm tra thực tế hàng hóa; diện tích kho chứa hàng vi phạm và diện tích phòng làm việc hải quan.

Địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trên được Tổng cục Hải quan cấp mã địa điểm 50BDG02; mã kết nối VASSCM: VNV49; tên rút gọn trên hệ thống: CT XANG DAU HUU NHAN do Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương quản lý.

N.Linh