Chấm dứt hoạt động 3 địa điểm tập kết hàng hóa tại biên giới Lai Châu

08:29 | 01/11/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Lai Châu.

Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung tại Đồng Nai
Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa tại cửa khẩu Vĩnh Xương

Cụ thể, tại Quyết định 2384/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động địa điểm của Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Đại Nam; địa chỉ tại Bản Củm, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Tại Quyết định 2385/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động địa điểm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Bách Việt; địa chỉ tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Km0, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Và tại Quyết định 2386/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động địa điểm của Công ty TNHH MTV Quỳnh Phát; địa chỉ tại Km8, xã Ma Ly Pho, Phong Thổ, Lai Châu.

Trước đó, Cục Hải quan Điện Biên cho biết, sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định tạm dừng hoạt động, 3 địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên không có bất kỳ hoạt động nào và các doanh nghiệp kinh doanh địa điểm không có văn bản thông báo, đề nghị hoạt động trở lại.

Do đó, Cục Hải quan Điện Biên đã đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét chấm dứt hoạt động 3 địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu trên theo quy định pháp luật.

N.Linh