Xóa nợ thuế đối với Công ty vật tư Vĩnh Phúc

10:05 | 01/09/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty vật tư Vĩnh Phúc là DN nhà nước đã giải thể.

Xóa nợ tiền thuế cho Công ty CP du lịch Nghệ An
Xóa nợ tiền thuế nhập khẩu cho hai doanh nghiệp

Theo đó, Tổng cục Hải quan xóa khoản tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2007 của Công ty vật tư Vĩnh Phúc có địa chỉ tại số 5, An Ninh, phường Trưng Trắc, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là DN nhà nước đã giải thể theo Quyết định 680/QĐ-CT ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng số tiền phạt chậm nộp xóa nợ tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực III- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh gần 5,5 triệu đồng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ và chỉ đạo xử lý xóa khoản nợ này trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Tuấn Kiệt