Xóa nợ tiền thuế cho Công ty CP du lịch Nghệ An

14:15 | 20/08/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty CP du lịch Nghệ An do đã cổ phần hóa.

Xóa nợ tiền thuế nhập khẩu cho hai doanh nghiệp
Quy định mới về trường hợp được xóa nợ tiền thuế

Theo đó, Tổng cục Hải quan xóa khoản tiền thuế nhập khẩu còn nợ của Công ty CP du lịch Nghệ An (trước đây là Công ty du lịch Nghệ An) có địa chỉ tại TP Vinh, Nghệ An. Đây là khoản tiền thuế nhập khẩu của doanh nghiệp nhà nước, thuộc tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/7/2007.

Theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 1/5/2004, Quyết định 1563/QĐ-ĐMDN ngày 29/4/2004 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty du lịch Nghệ An; Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty du lịch Nghệ An; biên bản bàn giao Công ty du lịch Nghệ An sang Công ty CP du lịch Nghệ An đã được Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khoản tiền nợ thuế nhập khẩu của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa không được đưa vào xác định trị giá doanh nghiệp để cổ phần hóa, không được giảm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

Tổng số tiền thuế nhập khẩu xóa nợ phát sinh tại Cục Hải quan TPHCM là trên 1,8 tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TPHCM chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và chỉ đạo xóa khoản tiền thuế nhập khẩu này trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Nụ Bùi