Tìm hiểu về bảo lãnh thông quan tại Hoa Kỳ

19:53 | 20/02/2019

Bảo lãnh thông quan là một hình thức cam kết bảo lãnh về mặt tài chính mà cơ quan Hải quan yêu cầu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi chưa hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định, nhưng mong muốn được giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóa.

tim hieu ve bao lanh thong quan tai hoa ky Hải quan thành lập Tổ xây dựng Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan
tim hieu ve bao lanh thong quan tai hoa ky Bảo lãnh thông quan- thêm một đòn bẩy tạo thuận lợi thương mại
tim hieu ve bao lanh thong quan tai hoa ky Công bố dự án đột phá về Hệ thống bảo lãnh thông quan hiện đại tại Việt Nam
tim hieu ve bao lanh thong quan tai hoa ky Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu áp dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan

Theo thông tin tại Phiên họp thứ Tư của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (ngày 19/2), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc giao Tổng cục Hải quan nghiên cứu về bảo lãnh thông quan áp dụng tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các chuyên gia của Liên minh tạo thuận lợi thương mại (GATF) tổ chức khảo sát thực tế tại Hoa Kỳ tìm hiểu về Bảo lãnh thông quan với thành phần có đại diện các bộ, ngành.

tim hieu ve bao lanh thong quan tai hoa ky
Công chức Hải quan Lạng Sơn kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.Bình.

Đồng thời, GATF cũng tổ chức nhiều phiên họp, hội thảo liên quan đến nội dung này với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, với thành viên Tổ công tác Chính phủ trong đó có sự tham gia của đại diện các bộ ngành.

Bảo lãnh thông quan là một hình thức cam kết bảo lãnh về mặt tài chính mà cơ quan Hải quan yêu cầu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi chưa hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định, nhưng mong muốn được giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóa.

Cam kết bảo lãnh là một hợp đồng ba bên trong đó một bên (bên được bảo lãnh) là doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc người được ủy quyền xuất nhập khẩu hàng hóa; cam kết với cơ quan Hải quan (bên nhận bảo lãnh - bên thứ hai) về thực hiện các nghĩa vụ bắt buộc về thủ tục hải quan theo quy định pháp luật (như nộp các khoản thuế, phí, thu khác, chậm nộp chứng từ về quản lý và kiểm tra chuyên ngành... để được giải phóng, thông quan hàng hóa XNK; bên thứ ba (bên bảo lãnh thường là các doanh nghiệp tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm) đứng ra cam kết thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa với cơ quan Hải quan nếu doanh nghiệp xuất nhập khẩu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thủ tục hải quan…

Để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến áp dụng bảo lãnh thông quan, Tổng cục Hải quan đã thành lập Tổ xây dựng Đề án thí điểm do Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ của Tổ là xây dựng kế hoạch, nghiên cứu dự thảo Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian đã đăng ký.

Theo kế hoạch, năm 2019 Tổ triển khai các bước đánh giá thực trạng, xây dựng, đánh giá tác động, hoàn thiện đề án trình lãnh đạo các cấp…

Thái Bình