Thanh Hóa: 2 kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

15:34 | 10/08/2022

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, hiện trên địa bàn đơn vị quản lý có 5 kho xăng dầu, hiện 2 kho đã đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, 3 kho còn lại do không có nhu cầu hoạt động nên cơ quan Hải quan đang làm thủ tục dừng và tạm dừng hoạt động.

Nghệ An: 3/4 kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát về hải quan
Hải quan Hà Nội đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện điều kiện quản lý kho xăng dầu
Tạm dừng, chấm dứt hoạt động kho xăng dầu nếu không đáp ứng điều kiện giám sát
Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại Cảng quốc tế Nghi Sơn. Ảnh: N.Linh
Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại Cảng quốc tế Nghi Sơn. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, theo đại diện Phòng Nghiệp vụ (Cục Hải quan Thanh Hóa), hiện nay trên địa bàn đơn vị quản lý có hai kho xăng dầu gồm: Tổng kho xăng dầu Anh Phát; kho xăng dầu Nghi Sơn đã đáp ứng các điều kiện về kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 22 Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020.

3 kho xăng dầu còn lại gồm: 1 kho ngoại quan xăng dầu và 2 kho xăng dầu do không có nhu cầu hoạt động nên cơ quan Hải quan đang làm thủ tục tạm dừng và dừng hoạt động.

Cụ thể, theo Hải quan Thanh Hóa, hiện tại kho xăng dầu Thọ Xuân đã xuống cấp. Tại thời điểm kiểm tra, kho chưa thực hiện lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam- chủ sở hữu Kho xăng dầu Thọ Xuân cho biết, chủ trương của công ty sẽ dừng hoạt động và xóa bỏ hoàn toàn kho xăng dầu này ngay sau khi hoàn tất các thủ tục đưa kho xăng dầu mới vào hoạt động nên công ty đề nghị không tiếp tục trang cấp thiết bị đo mức bồn bể tự động và xin chấm dứt hoạt động của Kho xăng dầu Thọ Xuân.

Đối với kho xăng dầu Đình Hương, hiện cũng chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động. Theo phản ánh của công ty, do thay đổi chính sách quản lý và kinh doanh, công ty không có nhu cầu thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu xăng dầu tại kho xăng dầu Đình Hương, vì vậy công ty đề nghị không thực hiện việc lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động.

Hiện nay, các doanh nghiệp đã có văn bản đề nghị dừng hoạt động kho xăng dầu, Hải quan Thanh Hóa đã báo cáo Tổng cục Hải quan để ra quyết định.

Ngoài ra, đối với kho ngoại quan xăng dầu Anh Phát của Tổng công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát do trong vòng 6 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập chưa phát sinh hoạt động, do đó Hải quan Thanh Hóa đã có báo cáo Tổng cục Hải quan đề nghị tạm dừng hoạt động kho ngoại quan.

N.Linh