Hải quan Hà Nội đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện điều kiện quản lý kho xăng dầu

09:33 | 10/08/2022

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Hà Nội, hiện trên địa bàn đơn vị đang quản lý 3 kho xăng dầu. Theo quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu đã có kho đáp ứng đủ điều kiện.

Từ 10/8, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với kho xăng dầu không đủ điều kiện quản lý
Giảm giá xăng dầu là điều kiện để điều chỉnh giá cả hàng hóa
Kho xăng dầu hàng không sân bay Vân Đồn đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan
Kho xăng dầu Nghi Sơn PVOil đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ký kết các hợp đồng NK để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường. 	Ảnh: ST
Ảnh minh họa. Ảnh: ST

Đại diện Phòng Giám sát quản lý về hải quan (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, triển khai quy định về quản lý kho xăng dầu tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, đơn vị đã tổ chức làm việc, phổ biến các quy định mới đối với các doanh nghiệp đang kinh doanh kho xăng dầu trên địa bàn.

Đối với các kho xăng dầu đã được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra giám sát hải quan theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC)-Chi nhánh KV miền Bắc có hai kho xăng dầu. Theo doanh nghiệp một kho đã đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP, đáp ứng điều kiện về lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động kết nối trực tuyến về số lượng xăng dầu nhập, xuất, tồn kho với cơ quan Hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020.

Đối với kho còn lại của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC)-Chi nhánh KV miền Bắc, doanh nghiệp cho biết không còn nhu cầu sử dụng. Kho không còn được sử dụng để lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất đang chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan.

Theo Cục Hải quan Hà Nội đối với kho nêu trên, đơn vị sẽ có báo cáo Tổng cục Hải quan để chấm dứt hoạt động và hủy mã kho đối với kho xăng dầu này.

Đối với kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, đã được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP. Công ty đã thực hiện các quy định về điều kiện giám sát hải quan như: hệ thống camera, phần mềm kết nối... Hiện nay công ty đang hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, các kho xăng dầu đã được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đều cam kết duy trì, đảm bảo sự ổn định của phần mềm quản lý và đường truyền (phần mềm quản lý xăng dầu nhập, xuất, tồn, camera giam sát.

Liên quan đến quản lý quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan đối với mặt hàng xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, ngày 15/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, có hiệu lực từ ngày 10/8/2020.

Trong đó, Nghị đinh quy định các kho xăng dầu (khu vực lưu giữ xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất) phải lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan Hải quan.

Và thời hạn để thực hiện được quy định cụ thể: “Thương nhân đầu mối hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu đã được cơ quan Hải quan công nhận đủ điều kiện kinh doanh, đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan có trách nhiệm thực hiện trang bị thiết bị đo mức bồn, bể tự động đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Theo đó, cho đến ngày 10/8/2022, các kho xăng dầu có hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất đều phải đáp ứng quy định nêu trên.

N.Linh