Kho xăng dầu Nghi Sơn PVOil đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

12:15 | 22/07/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định xác nhận kho xăng dầu PVOil Nghi Sơn do Chi nhánh Tổng công ty đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan.

Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Chân Mây
Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất là khu phi thuế quan
Đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại các kho, bãi, cảng

Địa chỉ kho xăng dầu tại KCN số 2, Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích khu vực kho đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan là 33.519 m², bao gồm 8 bể chứa với dung tích 12.150 m³.

Mã địa điểm lưu kho là: 27F2C16; tên rút gọn trên hệ thống: XANG DAU NGHISON PV; tên địa điểm: Kho xăng dầu PVOil Nghi Sơn.

N.Linh