Quy định cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải

16:45 | 16/03/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải trực thuộc Cục Kiểm định hải quan.

Thành lập Chi cục Kiểm định Hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải
Kiểm định hải quan chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới
Công chức Cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích hàng hóa XNK. Ảnh: Quang Hùng
Công chức Cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích hàng hóa XNK. Ảnh: Quang Hùng

Theo đó, Chi cục Kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định 2556/QĐ-TCHQ ngày 15/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Quyết định 1657/QĐ-TCHQ ngày 4/6/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan trực thuộc Cục Kiểm định hải quan.

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải gồm 2 Đội: Đội Tổng hợp và Đội Kiểm định.

Nhiệm vụ cụ thể của các Đội do Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan quy định.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, Cục Kiểm định hải quan căn cứ phương án đã được phê duyệt, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đảm bảo cơ sở hạ tầng, các điều kiện, máy móc, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của Chi cục Kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải, hoàn thành trước 30/6/2022.

Trước đó, ngày 1/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký Quyết định 223/QĐ-BTC thành lập Chi cục Kiểm định Hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải thuộc Cục Kiểm định Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

N.Linh