Thành lập Chi cục Kiểm định Hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải

11:05 | 04/03/2022

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định thành lập Chi cục Kiểm định Hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải thuộc Cục Kiểm định Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Rà soát quy định giao cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm
Kiểm định hải quan chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới
Ngành Hải quan: Chuẩn bị triển khai nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực
0851-2018-04-17-14-28-img-1653
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm định Hải quan 6 đặt tại Lạng Sơn. Ảnh: Hồng Nụ

Theo Quyết định 223/QĐ-BTC ngày 1/3/2022 của Bộ Tài chính, Chi cục Kiểm định Hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải là tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bố trí địa điểm làm việc, hoàn thành trước 30/6/2022 và chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đưa Chi cục Kiểm định Hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải trực thuộc Cục Kiểm định Hải quan vào hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành.

Cục Kiểm định hải quan là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; công tác kiểm định, phân tích, giám định, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau kiểm định, phân tích, giám định theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Các chi cục kiểm định hải quan là các đơn vị trực thuộc Cục Kiểm định hải quan quan có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan và trực tiếp tổ chức thực hiện kiểm định, phân tích, phân loại, giám định, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi địa bàn quản lý được giao và phân công của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan.

N.Linh