Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 3/2023 (từ ngày 27/2/2023 đến 5/3/2023)

10:00 | 06/03/2023

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 3/2023 (từ ngày 27/2/2023 đến 5/3/2023) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 2/2023 (từ ngày 20/2/2023 đến 26/2/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 2/2023 (từ ngày 13/2/2022 đến 19/2/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 2/2023 (từ ngày 6/2/2022 đến 12/2/2023)
PODCAST: Làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA

- Khơi thông vướng mắc trong nhập khẩu trang thiết bị y tế;

- Bất cập kiểm tra chuyên ngành, doanh nghiệp kiến nghị nên quy về một mối;

- Tổng cục Hải quan lắng nghe, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản;

- Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đối thoại cùng doanh nghiệp cảng tạo thuận lợi thương mại;

- Hải Phòng vượt Thành phố Hồ Chí Minh về lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 1/2023;

- Mexico giảm thuế chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam.

Tạp chí Hải quan