Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 2/2023 (từ ngày 20/2/2023 đến 26/2/2023)

10:00 | 27/02/2023

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 2/2023 (từ ngày 20/2/2023 đến 26/2/2023) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 2/2023 (từ ngày 13/2/2022 đến 19/2/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 2/2023 (từ ngày 6/2/2022 đến 12/2/2023)
PODCAST: Làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 2/2023 (từ ngày 30/1/2022 đến 5/2/2023)

- Một lọat cửa khẩu với Trung Quốc khôi phục phương thức thông quan như trước khi dịch Covid-19 bùng phát;

- Hiện đại hóa quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất;

- Khai trương cửa khẩu quốc tế đường sông, đường bộ Vĩnh Xương-Kaorm Samnor;

- Công nhận mới 7 đại lý làm thủ tục hải quan;

- Đồng Nai xuất khẩu chính ngạch lô chuối tươi đầu tiên sang Trung Quốc

- Tận dụng lợi ích từ chương trình Hộ chiếu logistics thế giới tại Việt Nam.

Tạp chí Hải quan