Người lao động tại các doanh nghiệp phá sản nợ BHXH được giải quyết chế độ thế nào?

09:39 | 12/09/2021

(HQ Online) - Thời gian qua, có tình trạng các doanh nghiệp phá sản không đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) dẫn đến quyền lợi về BHXH của người lao động không được giải quyết kịp thời. Để đảm bảo chế độ cho người lao động, BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Doanh nghiệp, người lao động nhận hỗ trợ Covid-19 từ chính sách bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp
Bảo hiểm Xã hội giải quyết các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp không quá 1 ngày làm việc
12 nhóm chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó do Covid-19 thực hiện như thế nào?

Giải quyết chế độ hưởng 1 lần

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, theo BHXH Việt Nam, đối với người hưởng mà thời gian tham gia BHXH nếu tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH vẫn chưa đủ 20 năm thì giải quyết hưởng chế độ BHXH 1 lần theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Đối với người hưởng theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH 1 lần với người lao động thì cũng giải quyết như trên.

Để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH lâu dài cho người lao động, BHXH Việt Nam cho biết, đối với trường hợp có thời gian tham gia BHXH nếu tính cả thời gian còn nợ tiền đóng mà đủ 20 năm trở lên thì chưa giải quyết hưởng BHXH 1 lần (trừ một trong các trường hợp sau: ra nước ngoài để định cư; người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế).

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung đủ thì cơ quan BHXH ghi nhận và bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHXH bổ sung.

Trường hợp người lao động tiếp tục có nguyện vọng hưởng BHXH 1 lần, cơ quan BHXH tính gộp thời gian đã giải quyết trước đó với thời gian đóng bổ sung để xác định lại mức hưởng mới theo quy định luật BHXH về điều chỉnh tiền lương tại thời điểm giải quyết điều chỉnh, và trừ đi mức hưởng được tính lại tương ứng với thời gian hưởng đã được tính, bao gồm cả thời gian đã làm tròn (nếu có) để chi trả bổ sung cho người lao động.

NLĐ nộp hồ sơ giải quyết chế độ tại cơ quan BHXH (Nguồn BHXH Hải Dương)
Người lao động nộp hồ sơ giải quyết chế độ tại cơ quan BHXH. Ảnh: BHXH Hải Dương (Ảnh chụp trước thời điểm địa phương có dịch).

Các chế độ về thai sản và tử tuất

Về chế độ thai sản, đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi, người lao động có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định, nếu bảo đảm căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi. Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách để chi trả bổ sung.

Về chế độ hưu trí, để giải quyết hưởng lương hưu, cơ quan BHXH giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng BHXH để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Đồng thời, xác định số tiền chênh lệch phát sinh theo quy định của chính sách tiền lương từng thời kỳ để chi trả bổ sung cho người lao động kể từ thời điểm hưởng.

Về chế độ tử tuất, giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên theo quy định tại điều 66, luật BHXH năm 2014, hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên.

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà không lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần.

Để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH lâu dài cho người lao động, BHXH nêu rõ: chưa giải quyết hưởng trợ cấp tuất đối với người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH), có thân nhân đủ điều kiện và đề nghị hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Xuân Thảo