Kịp thời, đồng bộ để thúc đẩy xuất khẩu

07:52 | 17/01/2023

(HQ Online) - Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 vừa được ban hành, Chính phủ đã giao nhiều nhiệm vụ để thúc đẩy xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại.

Chuyển đổi số để thúc đẩy xuất khẩu
Hóa giải khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu
Nhiều địa phương, doanh nghiệp còn thờ ơ dù EVFTA nhiều cơ hội

Theo đó, Chính phủ yêu cầu phát triển mạnh thương mại điện tử; đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, tận dụng cơ hội từ thị trường có Hiệp định thương mại tự do (FTA), đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch; nâng cao năng lực và thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với các cam kết quốc tế; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu.

Về cơ sở hạ tầng, Chính phủ khuyến khích phát triển hạ tầng thương mại gắn với đa dạng hóa mô hình phân phối hiện đại, hạ tầng bưu chính, viễn thông, logistics; đẩy mạnh phân phối qua thương mại điện tử, phương thức thanh toán thông minh, tạo thuận lợi cho truy xuất nguồn gốc, bảo đảm hàng hóa chất lượng, giá cả cạnh tranh. Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu chú trọng đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, kho bãi, bố trí địa điểm tập kết hàng hóa, phương tiện khu vực cửa khẩu biên giới.

Có thể thấy, những giải pháp Chính phủ đặt ra nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu và yêu cầu của các doanh nghiệp trên con đường vươn ra "biển lớn". Bởi trên thực tế, tăng trưởng xuất khẩu hiện tại đạt tốc độ cao nhưng chưa thật sự bền vững trong trung và dài hạn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong đó, hạn chế của các doanh nghiệp Việt Nam là việc phát triển nguồn hàng xuất khẩu thiếu tính liên kết và dễ bị tác động tiêu cực khi thị trường nước ngoài có biến động. Sản xuất hàng hóa quy mô lớn dựa trên công nghệ hiện đại còn ít. Đa số doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu quy mô nhỏ, thiếu thông tin về thị trường. Chưa có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào mạng sản xuất, mạng phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, còn phụ thuộc nhiều vào khối doanh nghiệp FDI...

Vì thế, việc Nghị quyết 01 được ban hành hàng năm với những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp luôn được mong đợi. Tuy nhiên, từ văn bản đến thực tế vẫn còn khoảng cách nên mọi công việc đề ra cần thực hiện kịp thời, đồng bộ, nhất là trong bối cảnh năm 2023 nền kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn, biến động khó lường. Đặc biệt, việc thực hiện phải đặt trong bối cảnh chung về đẩy mạnh cải cách thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên đổi mới tư duy, chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học - công nghệ.

Bình Nam