Hàng hóa cho DN chế xuất thuê tài chính sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan như thế nào?

09:15 | 10/11/2022

(HQ Online) - Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa cho DN chế xuất thuê tài chính.

Doanh nghiệp chế xuất cần thực hiện những thủ tục gì khi thanh lý hàng hóa?
Khi gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế?

Theo Tổng cục Hải quan, quy định đối với trường hợp DN cho thuê tài chính tiến hành thu hồi tài sản cho DN chế xuất thuê được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Điều 86, Điều 94 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Trường hợp DN chế xuất trả lại máy móc, thiết bị đã thuê, mượn cho DN cho thuê tài chính thì DN chế xuất thực hiện thủ tục XK tại chỗ, DN cho thuê tài chính thực hiện thủ tục NK tại chỗ đối ứng và kê khai nộp thuế theo quy định.

Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa

Trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản trong nước rồi cho DN chế xuất trong khu phi thuế quan thuê tài chính thì thực hiện theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp DN cho thuê tài chính mua hàng hóa từ nội địa đưa vào DN chế xuất thì DN chế xuất, DN nội địa làm thủ tục hải quan XNK tại chỗ theo loại hình tương ứng.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp DN cho thuê tài chính cho DN chế xuất nằm ngoài khu phi thuế quan thuê tài chính thì thực hiện theo từng trường hợp cụ thể.

Theo đó, đối với trường hợp DN cho thuê tài chính mua hàng hóa trong nước rồi cho DN chế xuất nằm ngoài khu phu thuế quan (DN chế xuất phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK) thuê tài chính thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp DN cho thuê tài chính NK hàng hóa từ nước ngoài đưa thẳng, trực tiếp cho DN chế xuất nằm ngoài khu phi thuế quan (DN chế xuất phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK) thuê tài chính và chỉ sử dụng trong DN chế xuất thì hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm a, b khoản 61 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Trường hợp DN cho thuê tài chính mua hàng hóa của DN chế xuất rồi cho chính DN chế xuất (DN chế xuất phải khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK) thuê tài chính và chỉ sử dụng trong DN chế xuất, không phát sinh việc di chuyển hàng hóa ra khỏi DN chế xuất cho DN cho cho thuê tài chính và ngược lại thì không phát sinh hoạt động XNK nên không thực hiện thủ tục hải quan.

Việc hoàn thuế GTGT và xuất hóa đơn thuế GTGT đối với hàng hóa cho DN chế xuất thuê tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị DN liên hệ với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Nụ Bùi