Khi gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế?

14:46 | 15/09/2022

(HQ Online) - Đó là thắc mắc của Công ty TNHH Chitwing Precision Tech Việt Nam liên quan đến hoạt động gia công của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa.

Doanh nghiệp nợ thuế, hai chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh Doanh nghiệp nợ thuế, hai chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh
Sau khi chuyển đổi loại hình, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế hàng tạo tài sản cố định Sau khi chuyển đổi loại hình, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế hàng tạo tài sản cố định
Kê khai, nộp đủ thuế đối với hàng hóa trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Kê khai, nộp đủ thuế đối với hàng hóa trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Hàng nhập khẩu thuê doanh nghiệp khác gia công không được hoàn thuế Hàng nhập khẩu thuê doanh nghiệp khác gia công không được hoàn thuế

Liên quan đến việc xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 5589/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020, công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, khi nhận lại sản phẩm đặt gia công từ doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp nội địa phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/ND-CP.

Công chức Cục Hải quan Hà Nam Ninh kiểm tra sau thông quan kho hàng vải nhập khẩu. Hà Nam Ninh, ngày 12.7.2022. Ảnh Văn Tá
Công chức Cục Hải quan Hà Nam Ninh kiểm tra sau thông quan kho hàng vải nhập khẩu. Hà Nam Ninh. Ảnh Văn Tá

Trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do doanh nghiệp chế xuất cung cấp và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC. Không tính vào trị giá tính thuế trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa đưa đi gia công tại doanh nghiệp chế xuất.

Ngoài ra, doanh nghiệp nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo giá tính thuế GTGT quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT BTC.

Liên quan đến thuế GTGT đối với dịch vụ gia công của doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa, Tổng cục Hải quan đề nghị công ty đối chiếu quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 (nay là khoản 6 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ) xác định rõ hoạt động gia công của doanh nghiệp chế xuất có hay không thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam để áp dụng chính sách thuế GTGT theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp hoạt động gia công của doanh nghiệp chế xuất thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP (nay là khoản 6 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP) thì doanh nghiệp chế xuất hạch toán riêng và kê khai, nộp thuế GTGT riêng đối với hoạt động gia công nêu trên với thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Hải quan đề nghị công ty nghiên cứu quy định hiện hành và hướng dẫn tại các công văn nêu trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu để thực hiện đúng quy định.

Liên quan đến vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn, Tổng cục Hải quan đề nghị công ty liên hệ cơ quan Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Nụ Bùi