Hải quan TPHCM: Phát hiện hàng vi phạm qua máy soi chiếm tỷ lệ hơn 3%

14:07 | 16/03/2023

(HQ Online) - Trong 2 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan TPHCM đã phối hợp soi chiếu tổng số 1.934 container trước thông quan, phát hiện 66 container có dấu hiệu nghi vấn.

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Xử lý nhanh hàng tồn đọng tại cảng biển
Dừng làm thủ tục XNK hàng hóa một doanh nghiệp nợ thuế
Hải quan TPHCM: Phát hiện hàng vi phạm qua máy soi chiếm tỷ lệ hơn 3%
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa qua máy soi container. Ảnh: T.H

Theo Hải quan TPHCM, trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện hiệu quả việc áp dụng các tiêu chí phân luồng tờ khai, kiểm tra hàng hóa qua máy soi, vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa đảm bảo công tác quản lý hiện đại.

Tính trong 2 tháng đầu năm 2023, toàn Cục Hải quan TPHCM đã áp dụng 30 chỉ số tiêu chí để thực hiện phân luồng đối với 356.802 tờ khai hải quqan, với tỷ lệ phân luồng cụ thể: 234.686 tờ khai luồng xanh (chiếm tỷ lệ 65,77%); 111.189 tờ khai luồng vàng (chiếm tỷ lệ 31,16%); và 10.927 tờ khai luồng đỏ (chiếm tỷ lệ 3,06%).

Qua công tác phân luồng, kiểm tra hàng hóa, Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với trên 500 tờ khai hải quan.

Kết quả về công tác soi chiếu trước hàng hóa XNK, trong 2 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan TPHCM đã phối hợp soi chiếu tổng số 1.934 container trước thông quan, phát hiện 66 container có dấu hiệu nghi vấn (tỷ lệ 3,41%).

Để phát huy hiệu quả máy soi, Cục Hải quan TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Hải quan cửa khẩu thực hiện tăng tỷ lệ soi chiếu nhằm đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ hàng hóa XNK, vừa tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Qua công tác soi chiếu trước hàng hóa XNK, Cục Hải quan TPHCM kịp thời phát hiện nhiều vụ việc vi phạm; đồng thời giảm thời gian thông quan, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Lê Thu