Hải quan Quảng Ninh nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh

16:11 | 17/03/2023

(HQ Online) - Cục Hải quan Quảng Ninh đang triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Hải quan Quảng Ninh: Nỗ lực để tăng lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Hải quan Quảng Ninh chủ trì phối hợp bắt 30 kg pháo nổ
Hải quan Quảng Ninh: Đổi mới mô hình quản lý, thay đổi tư duy hỗ trợ doanh nghiệp
Hải quan Quảng Ninh đưa máy soi vào hoạt động tại cảng Cái Lân
Hoạt đông nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Cục Hải quan Quảng Ninh). Ảnh: Quang Hùng
Hoạt đông nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Cục Hải quan Quảng Ninh). Ảnh: Quang Hùng

Ngày 14/3/2023, Hải quan Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 734/KH-HQQN về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 199/QĐ-TCHQ ngày 16/2/2023 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Trong kế hoạch này, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tiếp tục ưu tiên triển khai hiệu quả các giải pháp góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hải quan gắn với triển khai các giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Hải quan số, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục phấn đấu nâng hạng các chỉ số trong Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/CP ngày 10/1/2022.

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trên, Hải quan Quảng Ninh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 479/CT-TCHQ ngày 6/2/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách; đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu NSNN được giao năm 2023 là 12.000 tỷ đồng.

Hải quan Quảng Ninh cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh thanh tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng hóa trái phép.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách công vụ, đổi mới công tác cán bộ; triển khai có hiệu quả bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử.

Quang Hùng