Hải quan Quảng Ninh: Đổi mới mô hình quản lý, thay đổi tư duy hỗ trợ doanh nghiệp

07:25 | 20/11/2022

(HQ Online) - Sáng tạo, mạnh dạn đề xuất thay đổi mô hình và áp dụng phương thức quản lý mới, thay đổi tư duy của cán bộ, công chức trong hỗ trợ doanh nghiệp đã giúp Hải quan Quảng Ninh đạt được những kết quả ấn tượng trong công tác cải cách, hiện đại hóa.

Hải quan Quảng Ninh và Hải Phòng phối hợp hiệu quả, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp
Hải quan Quảng Ninh giải quyết thủ tục cho hơn 400 doanh nghiệp trong tháng 10
Hải quan Quảng Ninh: Khởi sắc thu ngân sách từ xăng dầu, than nhập khẩu
Doanh nghiệp Quảng Ninh mong muốn được hỗ trợ về tuân thủ pháp luật hải quan
Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp năm 2022 (diễn ra ngày 28/9/2022).  Ảnh: Nguyễn Hòa
Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp năm 2022 (diễn ra ngày 28/9/2022). Ảnh: Nguyễn Hòa

Nhiều kết quả nổi bật

Hiện Hải quan Quảng Ninh có 6 chi cục hải quan thực hiện quản lý hoạt động XNK, XNC trên địa bàn.

Trung bình hàng năm có trên 5 triệu lượt hành khách và trên 43 nghìn lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ và đường biển.

Hiện nay có trên 1.300 doanh nghiệp thường xuyên tham gia hoạt động XNK qua địa bàn với nhiều loại hình đa dạng (xuất, nhập kinh doanh, gia công, đầu tư, tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, quá cảnh, chuyển khẩu...).

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Trịnh Văn Nhuận, thời gian qua, Hải quan Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin của Ngành, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn; 100% tờ khai hàng hóa XNK được khai báo trên hệ thống thông quan tự động, tích hợp với các phần mềm vệ tinh. Đơn vị cũng tổ chức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng lộ trình; triển khai dịch vụ công trực tuyến theo cấp độ 3, 4 cho 72/72 thủ tục hải quan, với hơn 5.000 bộ hồ sơ được xử lý của 500 doanh nghiệp tham gia.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận thông tin, trả kết quả kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ có liên quan đến bộ hồ sơ hải quan, việc làm thủ tục đối với phương tiện tàu biển xuất nhập cảnh đã được triển khai trên Hệ thống một cửa quốc gia. Nhờ triển khai Hệ thống giám sát Hải quan tự động (VASSCM) tại 2 cảng biển và 20 kho ngoại quan giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cho cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp quản lý kinh doanh cảng, kinh doanh kho, bãi, địa điểm.

Một trong những kết quả nổi bật về cải cách hiện đại hóa của Hải quan Quảng Ninh là đơn vị đã mạnh dạn đề xuất thay đổi mô hình và áp dụng phương thức quản lý mới. Đó là, xây dựng tổ chức triển khai thành công Đề án “Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung" tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái. Đây là một mô hình quản lý hải quan tập trung điển hình trong toàn ngành Hải quan, là tiền đề cho việc triển khai mô hình thực hiện hải quan, thông quan tập trung sau này.

“Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay mô hình quản lý mới này đã đạt được ‘4 giảm’ gồm: giảm thời gian thông quan 3 giờ đối với hàng nhập, 1 giờ đối với hàng xuất; giảm thời gian, chi phí, nhân lực cho doanh nghiệp; giảm việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ hải quan và doanh nghiệp; giảm được 2 đầu mối dây chuyền thủ tục tiếp nhận hồ sơ và 13 biên chế. Đồng thời, đã đạt được ‘4 tăng’ gồm: tăng số lượng tờ khai, tăng kim ngạch, tăng số doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK và tăng thu cho ngân sách nhà nước”, ông Trịnh Văn Nhuận cho biết thêm.

Trong công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tập trung triển khai nhiều cách làm sáng tạo để đưa hoạt động này đi vào thực chất, hiệu quả. Cụ thể, thay đổi tư duy của cán bộ, công chức trong hỗ trợ doanh nghiệp từ “Cung cấp những gì cơ quan Hải quan có” sang “Cung cấp, hỗ trợ những gì doanh nghiệp cần”, từ “Đợi doanh nghiệp hỏi mới trả lời” sang “Chủ động tìm hiểu, nắm bắt khó khăn, vướng mắc đồng hành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp”.

6 mục tiêu cải cách

Trên cơ sở những thành công và kinh nghiệm trong tổ chức triển khai công tác cải cách, phát triển và hiện đại hóa nêu trên, đứng trước những yêu cầu mới về chuyển đổi số của ngành Hải quan, chủ trương chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Quảng Ninh, những yêu cầu quản lý hải quan đặc thù tại địa bản, tới đây, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục xây dựng dự thảo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục Hải quan Quảng Ninh từ nay đến năm 2025. Theo đó, đảm bảo tính tập trung, trọng tâm gắn với nội dung cải cách, phát triển, hiện đại hóa của ngành Hải quan, đồng thời phải đảm bảo tính kết nối với chương trình cải cách hành chính, chương trình chuyển đổi số, chủ trương phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh Quảng Ninh; bám sát chương trình chủ trương phát triển hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu tiếp giáp với phía nước bạn Trung Quốc.

Trong dự thảo Kế hoạch, Hải quan Quảng Ninh đề ra 6 mục tiêu chủ yếu, 9 nhóm chỉ tiêu với 27 nội dung chỉ tiêu phấn đấu, 10 nhóm giải pháp, với 260 hoạt động triển khai toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, mục tiêu cụ thể gồm cải cách thể chế; cải cách và hiện đại hóa các thủ tục hải quan, công tác quản lý nhà nước về hải quan; hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác quản lý hải quan, trong hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan, hiện đại hóa trong hoạt động trang sắm tài sản; cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cản bộ, công chức; cải cách phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp; cải cách trong hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế về hải quan; hợp tác giữa cơ quan hải quan và các bên liên quan.

Đối với các hoạt động triển khai, đơn vị đã phân giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh triển khai thực hiện, phân công rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện, thời gian hoàn thành, sản phẩm cụ thể…

Quang Hùng