Hải quan Quảng Ninh giải quyết gần 6.300 tờ khai trong tháng 11

11:01 | 30/11/2022

(HQ Online) - Tháng 11, Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện thủ tục cho 6.282 tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,227 tỷ USD, tăng 2% về tờ khai, tăng 9% về kim ngạch so với tháng trước.

Hải quan Quảng Ninh: Đổi mới mô hình quản lý, thay đổi tư duy hỗ trợ doanh nghiệp
Hải quan Quảng Ninh giải quyết thủ tục cho hơn 400 doanh nghiệp trong tháng 10
Hải quan Quảng Ninh giải quyết thủ tục cho hơn 19.300 tờ khai trong
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Quang Hùng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Quang Hùng

Như vậy, lũy kế đến hết ngày 25/11/2022, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 69.336 tờ khai của 1.230 doanh nghiệp; kim ngạch đạt 14,538 tỷ USD, giảm 16% về tờ khai và tăng 26%, giảm 34 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 11, lãnh đạo Hải quan Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh về chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính, hoạt động hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất nhập khẩu.

Cụ thể, trong công tác hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị bàn các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics tại các cửa khẩu đường bộ năm 2022 của UBND tỉnh.

Mặt khác, đề xuất các giải pháp nâng cao công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022, cũng như các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa.

Ngoài ra, Hải quan Quảng Ninh đã hướng dẫn, giải đáp 34 vướng mắc của doanh nghiệp; tiếp nhận xử lý 259 hồ sơ của 95 doanh nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến HQ36a; 302 lượt phương tiện xuất nhập cảnh được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-Manifest; 306 tờ khai nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành được trả trên hệ thống một cửa quốc gia; tiếp nhận 36 C/O from D điện tử các nước qua hệ thống một cửa ASEAN.

Quang Hùng