Hải quan KCX và KCN Hải Phòng giải quyết thủ tục gần 250.000 tờ khai

09:59 | 05/07/2022

(HQ Online) - Đa số tờ khai xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Khu chế xuất (KCX) và khu công nghiệp (KCN) Hải Phòng liên quan đến loại hình chế xuất, gia công, sản xuất xuất khẩu.

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt 38.420 tỷ đồng
Gần 30.000 tờ khai luồng vàng, đỏ tại 4 chi cục cửa khẩu của Hải Phòng
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Hải Phòng trong 5 tháng đạt 47 tỷ USD
Hải quan KCX và KCN Hải Phòng giải quyết thủ tục gần 250.000 tờ khai
Trụ sở Chi cục Hải quan KCX và KCN Hải Phòng.

Chi cục Hải quan KCX và KCN Hải Phòng (trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng) được giao quản lý nhà nước về hải quan đối với 5 khu công nghiệp trên địa bàn, gồm: Nomura, Tràng Duệ, An Dương, VSIP và Nam cầu Kiền.

Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục gần 200 doanh nghiệp, chủ yếu hoạt động theo loại hình chế xuất, gia công và sản xuất xuất khẩu.

Cập nhật từ đầu năm đến ngày 27/6, Chi cục đã tiếp nhận, thực hiện thủ tục hải quan 248.976 tờ khai, tổng kim ngạch trên 15,6 tỷ USD, số thu ngân sách nhà nước đạt 962,47tỷ đồng, bằng 49,46 % so với chỉ tiêu dự toán.

Ngoài ra, số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt 1.857 hồ sơ, chiếm 96,56% tổng số hồ sơ.

Thực hiện chủ trương của Cục Hải quan Hải Phòng trong thực hiện phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, Chi cục đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, Chi cục phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Các cấp lãnh đạo thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công chức thừa hành giải quyết các hồ sơ cho doanh nghiệp, không để các vụ việc vướng mắc phát sinh mà không được kịp thời xem xét giải quyết.

Mặt khác, Chi cục đã niêm yết công khai bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp tại nơi làm thủ tục hải quan, tuyên truyền, vận động và tổ chức ký kết Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Thông qua đó Chi cục kịp thời nhận được các phản ánh những khó khăn vướng mắc phát sinh từ phía doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để có biện pháp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp…

Thái Bình