Hải quan Hải Phòng đóng góp hơn 61% số thu ngân sách của địa phương

10:18 | 17/08/2022

(HQ Online) - Kết quả thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng tăng khá, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm này của TP Hải Phòng.

Mỗi tháng Hải quan Hải Phòng thu ngân sách hơn 6.400 tỷ đồng
Hải quan Hải Phòng xử lý gần 200.000 tờ khai trong tháng 7
Hải quan Hải Phòng: Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 đạt hơn 10 tỷ USD
Hải quan Hải Phòng đưa vào hoạt động thêm 2 máy soi container
Hải quan Hải Phòng đóng góp hơn 61% số thu ngân sách của địa phương
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Theo UBND TP Hải Phòng, 7 tháng đầu năm, số thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 62.616,21 tỷ đồng, tăng 19,73% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 59,27% so với chỉ tiêu dự toán do HĐND TP Hải Phòng giao.

Trong đó, riêng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (do Hải quan Hải Phòng thực hiện) ước đạt 38.404,41 tỷ đồng, tăng 12,93% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 61,33% tổng thu ngân sách của TP Hải Phòng trong 7 tháng qua.

Năm 2022, chỉ tiêu thu ngân sách của TP Hải Phòng 105.645,46 tỷ đồng, trong đó chỉ tiêu thu của Hải quan Hải Phòng là 61.000 tỷ đồng, chiếm 57,74% tổng thu của toàn thành phố.

Như vậy, tỷ trọng đóng góp của Hải quan Hải Phòng vào số thu chung của thành phố trong 7 tháng qua đang cao hơn so với tỷ trọng chung theo dự toán cả năm.

Thái Bình