Hải quan Hải Phòng xử lý gần 200.000 tờ khai trong tháng 7

09:18 | 15/08/2022

(HQ Online) - Tính chung 7 tháng đầu năm, Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục đối với khoảng 1,3 triệu tờ khai.

Hải quan Hải Phòng: Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 đạt hơn 10 tỷ USD
Hải quan Hải Phòng đưa vào hoạt động thêm 2 máy soi container
Hải quan Hải Phòng tăng cường thực hiện quy định phòng chống tác hại của rượu, bia
Hải quan Hải Phòng xử lý gần 200.000 tờ khai trong tháng 7
Biểu đồ: T.Bình.

Trong tháng 7, toàn Cục Hải quan Hải Phòng có 194.412 tờ khai, tăng 0,87% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 4,82% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu là 100.492 tờ khai, xuất khẩu là 93.920 tờ khai.

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công với 44.797 tờ khai, đơn vị có lượng tờ khai ít nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 với 4.822 tờ khai.

Tính chung trong 7 tháng, Hải quan Hải Phòng xử lý khoảng 1,3 triệu tờ khai. Tháng có tờ khai lớn nhất là tháng 6 với 204.255 tờ khai, trong khi tháng 2 có lượng ít nhất với 111.108 tờ khai.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng trong tháng 7 đạt khoảng 10,15 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 5,08 tỷ USD, tăng 13,1%; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 32,78 triệu USD, tăng 23,2%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 5,07 tỷ USD, tăng 14%; trong đó kim ngạch có thuế đạt hơn 2,11 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 7 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Hải Phòng đạt gần 68 tỷ USD, trong đó 3 tháng (4, 6 và 7) đạt trên 10 tỷ USD.

Thái Bình