Hải quan Anh kêu gọi doanh nghiệp chuyển sang dịch vụ khai báo hải quan mới

09:14 | 16/06/2022

(HQ Online) - Cơ quan Thuế và Hải quan Anh đang kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang nền tảng công nghệ thông tin mới của hải quan càng sớm càng tốt để tiếp tục hoạt động giao dịch giao thương.

Cơ quan Thuế và Hải quan Anh kêu gọi DN sẵn sàng chuyển đổi sang Dịch vụ khai báo hải quan CDS
Hải quan Anh hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định mới về thủ tục hải quan
Các nhà nhập khẩu Anh mong muốn nâng cao chất lượng kiểm tra sau thông quan
Hải quan Anh kêu gọi doanh nghiệp chuyển sang dịch vụ khai báo hải quan mới

Hải quan Anh cam kết hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận hệ thống hải quan mới này. Hải quan Anh đã cung cấp thông tin chi tiết, thủ tục và các nguồn tài liệu tham khảo online để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang nền tảng hải quan duy nhất của Vương quốc Anh, đó là “Dịch vụ khai báo hải quan- CDS.

CDS giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian bằng cách: Cho phép doanh nghiệp gửi chứng từ hải quan điện tử; Cho phép truy cập vào tất cả thông tin tài chính của doanh nghiệp mình, bao gồm các báo cáo số dư, thanh toán và cơ quan quản lý; Đưa ra các thông báo và cảnh báo thời gian thực hiện tất cả các tờ khai hải quan và lịch sử các hoạt động của doanh nghiệp; Cho phép kiểm soát tình hình tài chính kinh doanh của mình bằng cách mở tài khoản hoãn thuế, thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản ngân hàng để thông quan hàng hóa nhanh chóng.

CDS là một nền tảng CNTT linh hoạt, đáng tin cậy và có khả năng thích ứng, thay thế hệ thống khai báo vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của Hải quan Anh hiện đang sử dụng, đó là hệ thống CHIEF. CDS được coi là bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi biên giới số của Vương quốc Anh.

Hệ thống CHIEF sẽ dừng việc khai báo hàng hóa nhập khẩu sau ngày 30/9/2022 và dự định sẽ dừng việc khai báo đối với hàng hóa xuất khẩu sau ngày 31/3/2023.

Huyền Trang (Theo gov.uk)