Hai mặt hàng nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

12:20 | 22/09/2020

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

Hoạt động trở lại kho ngoại quan của SITC - Đình Vũ tại Hải Phòng
Quản chặt hàng tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, vận chuyển độc lập
Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Danh mục hàng hóa không được gửi kho ngoại quan
5412 10 baohaiquan
Kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Ảnh: N.Linh.

Theo đó danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan gồm: Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam, mã hàng: 24.02.20 và rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam, mã hàng: 22.08.30.00.

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

Đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày quyết định 27/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan mà không xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

Cũng theo Quyết định, căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định này.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Quyết định quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo quản lý hải quan hiệu quả, đồng thời phải đảm bảo quản lý hải quan chặt chẽ, tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm từ hoạt động kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan. Việc lựa chọn các mặt hàng tại danh mục xuất phát từ thực tế các địa phương.

Trước đó, cuối năm 2019, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

N.Linh