Hoạt động trở lại kho ngoại quan của SITC - Đình Vũ tại Hải Phòng

14:08 | 21/09/2020

(HQ Online) - Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2346/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động trở lại đối với kho ngoại quan của Công ty TNHH Tiếp vận SITC Đình Vũ, tại Hải Phòng.

Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH Tiếp vận SITC-Đình Vũ
Công nhận kho ngoại quan của Công ty CP Tân Vĩnh Cửu
Quản chặt hàng tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, vận chuyển độc lập
0138 copy sitc dinhvu newoffice
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Kho ngoại quan của Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng) quản lý (được Tổng cục Hải quan công nhận tại các Quyết định 153/QĐ-TCHQ ngày 20/1/2020 và Quyết định 420/QĐ-TCHQ ngày 5/3/2020).

Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài nên chưa có hàng hóa gửi vào kho. Ngày 14/8/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2148/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động kho ngoại quan nêu trên.

Tại báo cáo mới đây của Cục Hải quan Hải Phòng, hiện nay Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ đã tìm được khách hàng và đề nghị cơ quan Hải quan cho hoạt động trở lại kho ngoại quan.

Ngày 10/9/2020, Cục Hải quan Hải Phòng tiến hành kiểm tra, kết quả không có hàng tồn đọng tại kho ngoại quan và doanh nghiệp vẫn đảm bảo điều kiện hoạt động.

N.Linh