• Điện thoại: 0241.3875236 Fax: 0241.3875237 Email: hqbacninh@customs.gov.vn
 • Điện thoại: 07803831517 Fax: 07803833231 Email: hqcamau@customs.gov.vn Website: www.haiquancamau.gov.vn
 • Điện thoại: 04.37910169 Fax: 04.37910158 Email: hqhanoi@customs.gov.vn Website: www.hanoicustoms.gov.vn
 • Điện thoại: 072.3525807 Fax: 072.3829888 Email: hqlongan@customs.gov.vn Website: http://longancustoms.gov.vn
 • Địa chỉ: 882 đường 7/5, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Điện thoại: 0230.3825787 Fax: 0230.3825632
 • Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, Hải Phòng  Điện thoại: 031.3836262 Fax: 031.3859993 Email: haiquanhaiphong@customs.gov.vn Website: http://hpcustoms.gov.vn
 • Địa chỉ: Số 21 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.38291422 Fax: 08.38290096 Email: hcmvpc@customs.gov.vn Website: www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 • Địa chỉ: 56 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (nơi làm việc tạm thời) ĐT: 055-3825530 Fax: 055-3817775 Email: hqquangngai@customs.gov.vn Website: http://hqquangngai.gov.vn
 • Địa chỉ: Số 5 phố Bến Đoan, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ĐT: 033-3826148 Fax: 033-3825590 Email: hqqn@customs.gov.vn Website: www.quangninhcustoms.gov.vn
 • Địa chỉ: Số 28, Đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An ĐT: 038.3593420 Fax: 038.3844051
 • Địa chỉ: 9A Đồng Khởi, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 061.3895700 Fax: 061.3895711
 • Điện thoại: 037.3231898 Fax: 037.3853503 Email: hqthanhhoa.customs.mail.gov.vn Website : http://www.haiquanthanhhoacustoms.gov.vn
 • Điện thoại: 076.3868678 Fax: 076.3867055 Email: hqangiang@customs.gov.vn Website: http://www.haiquanangiang.vn
 • Điện thoại: 0710.3841086 Fax: 0710.3841118 Email: hqcantho@customs.gov.vn Website: http://www.haiquancantho.gov.vn
 • Điện thoại: 0510.2225555 Fax: 0510.2226666 Email: Hqquangnam@customs.gov.vn Website: http://www.haiquanquangnam.gov.vn
 • Điện thoại: 053.3855126 Fax: 053.3852751 Email: hqquangtri@customs.gov.vn Website: http://www.haiquan.quangtri.gov.vn
 • Điện thoại: 077.3949590 Fax: 077.3862940 Email: hqkiengiang@customs.gov.vn Website: http://www.kgcustoms.gov.vn
 • Điện thoại: 052.3822566 Fax: 052.3822711 Email: hqquangbinh@customs.gov.vn Website: http://www.haiquanquangbinh.gov.vn
 • Điện thoại: 054.3822276 Fax: 054.3824049 Email: hqhue@customs.gov.vn Website: http://www.huecustoms.gov.vn
 • Điện thoại: 067.3851247  Fax:067.3852004 Email: hqdongthap@gmail.com Website: http://www.haiquandongthap.gov.vn
1 2