Gia hạn chế độ ưu tiên đối với Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng

10:17 | 30/07/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2037/QĐ-TCHQ gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng.

Khó khăn bủa vây, xuất khẩu thủy sản giảm
Bí quyết giữ vững sản xuất của doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản
3628 logo

Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 26 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015; Khoản 10 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan của pháp luật.

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 3 năm kể từ ngày Quyết định gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên gần nhất đối với công ty hết hiệu lực. Sau thời hạn này, nếu công ty đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục thực hiện gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng được áp dụng từ ngày 29/7/2020.

N.Linh