Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được giảm phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm lần đầu

19:56 | 18/05/2022

(HQ Online) - FiinGroup cho biết, Công ty xếp hạng tín nhiệm FiinRatings vừa chính thức được chấp thuận tham gia chương trình tài trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) nhằm hỗ trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm lần đầu cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được giảm phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm lần đầu
Chương trình giảm phí áp dụng cho dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành lần đầu được thực hiện bởi FiinRatings

Hoạt động này nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần FiinGroup và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), trong khuôn khổ dự án của ADB với sự tài trợ từ Bộ Ngoại giao và Thương mại của Chính phủ Australia là Dự án KSTA 6734-VIE: Hợp tác Công - Tư, phát triển khu vực tư nhân và cải cách doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt trước đó vào ngày 6/4/2022.

Theo đó, bất kỳ tổ chức phát hành nào ký thỏa thuận về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành lần đầu với FiinRatings đều được tham gia chương trình. Kết quả xếp hạng phải được FiinRatings công bố công khai ra công chúng và phải tham gia thực hiện xếp hạng tín nhiệm với FiinRatings trước khi tổ chức phát hành tham gia xếp hạng tín nhiệm với bất cứ đơn vị xếp hạng tín nhiệm nội địa nào khác. Ngoài ra, tổ chức phát hành phải hoàn thành xếp hạng tín nhiệm trước khi nguồn tài trợ theo chương trình này kết thúc.

Chương trình này hướng tới hỗ trợ về phí dịch vụ cho tối thiểu 25 tổ chức phát hành được xếp hạng với mức hỗ trợ lên tới 20.000 USD (tương đương khoảng 460 triệu đồng), áp dụng cho dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành lần đầu được thực hiện bởi FiinRatings, dưới hình thức giảm trừ hoặc hoàn trả phí dịch vụ.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng giám đốc FiinGroup đánh giá, đây không chỉ là lợi ích về tài chính mà còn thể hiện sự đồng hành của Chính phủ và các định chế tài chính đầu tư lớn như ADB nhằm khuyến khích phát triển hoạt động xếp hạng tín nhiệm và qua đó cải thiện thông tin trên thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng. FiinRatings sẽ tích cực làm việc và đồng hành với các doanh nghiệp có kế hoạch phát hành trái phiếu và qua đó giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực tín dụng trên thị trường vốn trong nước.

Nguyễn Hiền