Doanh nghiệp nhập phế liệu được miễn nộp thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường

14:44 | 04/03/2019

(HQ Online) - Theo hướng dẫn mới đây của Tổng cục Hải quan liên quan đến làm thủ tục NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu NK của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất.

doanh nghiep nhap phe lieu duoc mien nop thong bao cua so tai nguyen va moi truong Hải quan TPHCM: Tập trung xử lý hàng tồn vô chủ
doanh nghiep nhap phe lieu duoc mien nop thong bao cua so tai nguyen va moi truong Chờ sửa đổi các thông tư về phế liệu, cơ quan Hải quan hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
doanh nghiep nhap phe lieu duoc mien nop thong bao cua so tai nguyen va moi truong TPHCM: Quản lý chặt phế liệu từ cửa khẩu đến nhà máy
doanh nghiep nhap phe lieu duoc mien nop thong bao cua so tai nguyen va moi truong Bộ TNMT chưa sửa thông tư về phế liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng
doanh nghiep nhap phe lieu duoc mien nop thong bao cua so tai nguyen va moi truong
Phế liệu giấy NK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Trước đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các lô hàng phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 và văn bản 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Đồng thời Chính phủ giao: “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hoàn thành trước 15/2/2019”.

Thực hiện chỉ đạo tại các văn bản trên, đồng thời trong khi Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu NK sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cục hải quan các tỉnh thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan căn cứ kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định độc lập được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định xác định phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan theo quy định. Đồng thời, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu NK của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan áp dụng cho các lô hàng phế liệu đăng ký tờ khai từ ngày 1/2/2019 và các lô hàng tại thời điểm ngày 1/2/2019 đang thực hiện thủ tục hải quan.

Trước đó, năm 2018, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hai Thông tư 08/2018/TT-BTC và Thông tư 09/2018/TT-BTC, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phản ánh nhiều vấn đề vướng mắc khi thực hiện. Trong đó, theo quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT thì cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với phế liệu NK là Sở Tài nguyên và Môi trường nơi DN có nhà máy, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, phế liệu là mặt hàng cần kiểm soát chặt chẽ ngay tại cửa khẩu nên việc kiểm tra thực tế và thông quan hàng hóa phải thực hiện tại cửa khẩu; việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường nơi DN có nhà máy, cơ sở sản xuất kiểm tra nhà nước về chất lượng sẽ làm kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu.

N.Linh