Chờ sửa đổi các thông tư về phế liệu, cơ quan Hải quan hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

18:32 | 28/02/2019

(HQ Online) - Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu và thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã có sớm có điện fax để yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

cho sua doi cac thong tu ve phe lieu co quan hai quan huong dan thao go kho khan cho doanh nghiep
Phế liệu NK tại cảng Hải Phòng. Ảnh:N.Linh

Cụ thể, trong khi chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại hai thông tư này, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan căn cứ kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định độc lập được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định xác định phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Trước đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các lô hàng phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 và văn bản 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu; đồng thời giao: “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hoàn thành trước 15/2/2019”.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT.

N.Linh