Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép thông báo (CV1945)

13:48 | 23/11/2020

(HQ Online) - Hiện nay tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (TCTT) địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 08 container (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép thông báo đến cá nhân, tổ chức có liên quan lô hàng trên đến làm thủ tục theo quy định. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người đến nhận thì Chi cục sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

TKTS