Cập nhật các nội dung về thủ tục xuất nhập khẩu chất phóng xạ

09:32 | 05/01/2023

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa thông báo cho các cục hải quan địa phương về việc cập nhật các nội dung liên quan đến thủ tục tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng xạ) và thủ tục tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ) qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cập nhật thêm nội dung về thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón”
Thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia: Chỗ nhanh, chỗ chậm
Rà soát tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
6 bộ hoàn thành kết nối thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia
Cập nhật các nội dung về thủ tục xuất nhập khẩu chất phóng xạ

Trước đó, ngày 5/12/2022, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) có công văn số 970/ATBXHN-KHTC về việc thủ tục thủ tục tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng xạ) và thủ tục tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ) đã được nâng cấp đáp ứng Nghị định 142/2020/NĐ-CP, qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Căn cứ công văn trên, từ ngày 6/1/2023 th thủ tục tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng xạ) và thủ tục tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ) đã được cập nhật các nội dung:

Sửa đổi mẫu biểu Đơn đề nghị tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ);

Sửa đổi mẫu biểu Đơn đề nghị tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng xạ);

Sửa đổi mẫu biểu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức ха;

Sửa đổi mẫu biểu Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xa;

Sửa đổi mẫu biểu Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín (nguồn rời);

Sửa đổi mẫu biểu Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín (gắn với thiết bị bức xạ);

Sửa đổi mẫu biểu Phiếu khai báo nguồn phóng xạ hở;

Mẫu Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ/xuất khẩu chất phóng xạ).

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan (Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại), đến ngày 15/12/2022, có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với trên 4,92 triệu bộ hồ sơ của gần 55.000 doanh nghiệp.

Thái Bình