Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng phối hợp bảo vệ an ninh trên biển

10:00 | 13/01/2022

(HQ Online) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa ký quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự trên biển.

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên vùng biển Tây Nam
Bộ Quốc phòng thu nộp ngân sách hơn 44 tỷ đồng từ công tác chống buôn lậu
Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Công cụ giúp quản lý biển đảo bằng pháp luật
Bộ đội Biên phòng: Chủ động tấn công, triệt phá tội phạm ma túy

Phát biểu tại lễ ký, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian qua trong công tác phối hợp có lúc, có nơi còn chưa thuận lợi do nhiều yếu tố khách quan. Hiện nay hai lực lượng đã có Luật Cảnh sát biển và Luật Biên phòng Việt Nam, đây là hành lang pháp lý cao nhất trong việc thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển, thực thi pháp luật của hai lực lượng.

Hai lực lượng quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp mới được ký kết giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Quy chế bảo đảm thống nhất. Hai bên tăng cường công tác trao đổi, cung cấp thông tin, thông báo tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, quản lý kiểm soát phương tiện nghề cá.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ký kết quy chế phối hợp giữa hai lực lượng.
Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ký kết quy chế phối hợp giữa hai lực lượng.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, hai lực lượng không chỉ phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt Quy chế phối hợp mà còn tiếp tục phối hợp tốt với các lực lượng khác. Công tác phối hợp đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong quản lý bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi lực lượng.

Để thực hiện hiệu quả quy chế, thời gian tới hai lực lượng sẽ tổ chức tuần tra liên hợp trên vùng biển giáp danh giữa Việt Nam và Campuchia để đấu tranh với các loại tội. Hiện nay lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng đang thực hiện biên đội tàu tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm trên vùng biển Tây Nam, đặc biệt là chống xuất nhập cảnh trái phép trên biển.

Trong đó, hai bên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền biển, đảo; vận động nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển và địa bàn có liên quan. Phối hợp với các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương kịp thời đưa tin kết quả phối hợp giữa hai bên; kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của mỗi lực lượng.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý phương tiện, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng đưa công tác phối hợp đi vào nề nếp. Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phối hợp để kịp thời điều chỉnh những vấn đề bất cập và bổ sung những vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế.

Hướng dẫn chỉ đạo đơn vị cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát chung đảm bảo thống nhất, chặt chẽ về nghiệp vụ. Tăng cường công tác phối hợp trong nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh bảo vệ an ninh, chủ quyền, tội phạm trên biển. Trong đó chú trọng phối hợp các hoạt động triển khai thực hiện nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học để nâng cao năng lực nghiên cứu của mỗi bên. Qua đó, có những tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và chính quyền địa phương về chủ trương, chính sách, biện pháp trong quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo trong tình hình mới.

Ngoài ra, hai lực lượng cũng phối hợp thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, xác lập và nâng cao hiệu quả đấu tranh các chuyên án, vụ án lớn về ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại; mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới biển; vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp… Góp phần giữa vững chủ quyền biển, đảo; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Nụ Bùi