Cần có tư duy đột phá trong xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh

15:45 | 06/09/2021

(HQ Online) - Quá trình xây dựng Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh đòi hỏi cán bộ công chức toàn Ngành phải có tư duy đột phá để tiếp cận các thành tựu mới về khoa học công nghệ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn: Quyết tâm xây dựng thành công mô hình Hải quan thông minh
Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030: Giảm đầu mối trung gian hướng đến mô hình hải quan thông minh
Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai tích cực tham gia xây dựng mô hình Hải quan thông minh
Ngành Hải quan khẩn trương xây dựng hệ thống Hải quan số, Hải quan thông minh
Cần có tư duy đột phá trong xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.Bình.

Đây là yêu cầu được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh tại cuộc họp về hoàn thiện quy trình tổng thể về thủ tục hải quan triển khai Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh với thành phần là tập thể lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, sáng 6/9.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị: Cục CNTT và Thống kê hải quan báo cáo về thiết kế kỹ thuật hệ thống Hải quan số; Cục Quản lý rủi ro báo cáo về bài toán, quy trình quản lý rủi ro trong quy trình tổng thể; Cục Giám sát quản lý về hải quan báo cáo về quy trình tổng thể, cốt lõi về thủ tục hải quan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn:  Quyết tâm xây dựng thành công  mô hình Hải quan thông minh Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn: Quyết tâm xây dựng thành công mô hình Hải quan thông minh

(HQ Online) - Trải qua 76 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng ...

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị chuyên môn, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, phát biểu kết luận, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, việc xây dựng và sớm đưa vào vận hành Hệ thống hải quan số, mô hình Hải quan thông minh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan trong giai đoạn 2021-2030.

Vì vậy, hơn một năm qua, toàn Ngành đã tập trung nguồn lực thực hiện nhiều nội dung công việc liên quan đến xây dựng Hệ thống hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Tổng cục, đến nay, các đơn vị được giao chủ trì như: Cục CNTT và Thống kê hải quan, Cục Quản lý rủi ro, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã hoàn thành nhiều nội dung công việc, trong đó có xây dựng được mô hình, quy trình nghiệp vụ tổng thể và từng quy trình nghiệp vụ cụ thể… để lấy ý kiến cán bộ chủ chốt của Tổng cục Hải quan.

Thông qua cuộc họp hôm nay, Tổng cục trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở tài liệu đã được xây dựng để tiếp tục nghiên cứu, tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến, xây dựng các yêu cầu về mặt nghiệp vụ nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức, quy trình nghiệp vụ và các nội dung liên quan khác.

“Việc thực hiện Hệ thống hải quan số và mô hình Hải quan thông minh là nội dung mới, vì vậy toàn thể cán bộ công chức cần có tư duy đột phá để tiếp cận các thành tựu mới về khoa học công nghệ như kết nối Internet vạn vật (IoT), Chuỗi khối (Blockchain), Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big data), Điện toán đám mây (ICloud), Di động (Mobility)… để xây dựng Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh”, Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Về triển khai Hải quan số theo Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính, đến đầu tháng 9, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và đã hoàn thành khối lượng lớn công việc đặt ra như: hoàn thành yêu cầu bài toán nghiệp vụ; hoàn thành yêu cầu kỹ thuật công nghệ; hoàn thành xây dựng dự toán kinh phí; hoàn thành dự thảo hồ sơ phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống; hoàn thành dự thảo kế hoạch thuê dịch vụ CNTT.

Về xây dựng mô hình và quy trình, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng quy trình tổng thể về thủ tục hải quan (với đầy đủ các bước thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu); quy trình nghiệp vụ cụ thể; mô hình tổ chức của một số đơn vị hải quan...

Trên cơ sở cuộc họp hôm nay (6/9) và các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong xây dựng Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện các nội dung công việc tại Quyết định 97/QĐ-BTC và các quy trình tổng thể, quy trình nghiệp vụ cụ thể; vấn đề về mô hình tổ chức...

Thái Bình