Cải cách mô hình thu nộp thuế qua trung gian thanh toán

07:38 | 10/11/2022

(HQ Online) - Để cải cách thủ tục hành chính, gia tăng dịch vụ thu, nộp ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa, cơ quan Hải quan đang tích cực mở rộng phương thức thu ngân sách đối với hàng hóa XNK bằng cách đẩy nhanh triển khai thí điểm mô hình nộp thuế qua trung gian.

Triển khai hình thức nộp thuế qua trung gian thanh toán
Ấn tượng kết quả cải cách thủ tục hành chính của Cục Hải quan TPHCM
Mở rộng thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung
Người nộp thuế có thể khai thuế, nộp thuế và thông quan hàng hóa mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.  (Trong ảnh là dịch vụ thu hộ của Viettel Money). 	Ảnh: H.Nụ
Người nộp thuế có thể khai thuế, nộp thuế và thông quan hàng hóa mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. (Trong ảnh là dịch vụ thu hộ của Viettel Money). Ảnh: H.Nụ

Lợi ích cho các bên

Theo ông Trần Bằng Toàn, đến thời điểm hiện tại, cơ quan Hải quan đã tiếp nhận 12 hồ sơ đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, hầu hết các hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo yêu cầu. Do đó, để đảm bảo việc rà soát hồ sơ của các DN, tổ chức cung ứng trong việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung gian thanh toán, cơ quan Hải quan đề nghị các DN, tổ chức cung ưng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia theo đúng yêu cầu.

Sau khi rà soát hồ sơ đăng ký đủ điều kiện, cơ quan Hải quan sẽ thông báo đến các DN, tổ chức cung ứng dịch vụ cụ thể về lộ trình, quy trình triển khai thí điểm.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lưu lượng hàng hóa lưu thông giữa các quốc gia ngày càng gia tăng, Tổng cục Hải quan đang tập trung xây dựng Hải quan số tiến tới mô hình Hải quan thông minh.

Trong đó, ngành Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thuế, pháp luật hải quan. Đặc biệt là tái thiết kế quy trình quản lý thuế theo hướng đơn giản hóa, đồng bộ với các quy trình thủ tục hải quan, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình Hải quan thông minh với mức độ tự động hóa cao.

Đại diện Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan cho biết, trong xu thế cải cách, công tác quản lý thu ngân sách cũng được hiện đại hóa thông qua việc phối hợp thu với các ngân hàng thương mại; áp dụng phương thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, giúp người nộp thuế có thể khai thuế, nộp thuế và thông quan hàng hóa mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Theo đó, người nộp thuế có thể trực tiếp lập bảng kê nộp thuế trên Cổng thanh toán điện tử hải quan mọi lúc, mọi nơi, bằng bất cứ phương tiện nào có kết nối internet. Kết quả giao dịch thuế thành công sẽ được xác nhận ngay khi thực hiện yêu cầu chuyển tiền và hàng hóa sẽ được thông quan ngay lập tức.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đơn giản hóa quy trình nộp thuế, ngày 12/10/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn số số 4272/TCHQ-TXNK gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng phối hợp thu thông báo đến các đơn vị, tổ chức và cộng đồng DN về việc đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu nộp thuế.

Theo đại diện Cục Thuế XNK, việc mở rộng phương thức thu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sẽ mang lại lợi ích cho nhiều bên. Đối với cơ quan Hải quan, lợi ích mà mô hình này mang lại sẽ gia tăng tiện ích trong việc nộp thuế điện tử đối với hàng hóa XNK, tạo điều kiện cho các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tham gia; thực hiện giao dịch điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu thuế và thu khác đối với hàng hóa XNK.

Còn đối với người nộp thuế, người khai hải quan, việc cơ quan Hải quan tạo thuận lợi tối đa bằng mô hình nộp tiền thuế, phí vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện kết nối internet qua đối tác trung gian sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí. Tại bất kỳ thời điểm nào, người nộp thuế, người khai hải quan cũng có thể nhập lệnh thanh toán nộp tiền, không phân biệt thời gian dừng giao dịch của ngân hàng thương mại; giúp người nộp thuế, người khai hải quan chủ động nhiều hơn, tăng tiện ích của dịch vụ hải quan, tăng thu NSNN.

Đồng thời, việc các cá nhân sử dụng thương mại điện tử ngày càng gia tăng thì dịch vụ thanh toán qua trung gian còn có khả năng mở rộng kênh, hình thức thu nộp NSNN từ hoạt động XNK trong thời gian tới. Ngoài ra, các cá nhân được lựa chọn nhiều kênh thanh toán phù hợp với nhu cầu thực tế, tăng tiện ích và tăng trải nghiệm sử dụng dịch vụ nộp các khoản nộp NSNN thuế, phí hải quan. Đặc biệt, người nộp thuế còn chủ động hơn trong việc quản lý nguồn tiền đối với các khoản nộp NSNN.

Điều kiện để tham gia

Ông Trần Bằng Toàn, Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết, hiện nay tại Thông tư 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK, quá cảnh và phương tiện XNC, quá cảnh chưa quy định đối tượng áp dụng là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. DĐ đẩy nhanh thực hiện, hiện nay, cơ quan Hải quan đang xây dựng, dự thảo trình Bộ Tài chính bổ sung đối tượng áp dụng.

Để triển khai mô hình thu nộp thuế qua trung gian thanh toán, cơ quan Hải quan đã có công văn số số 4272/TCHQ-TXNK gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng phối hợp thu thông báo đến các đơn vị, tổ chức và cộng đồng DN về việc đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu nộp thuế. Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần đáp ứng các tiêu chí như: được Ngân hàng Nhà nước xác nhận là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; ngân hàng phối hợp thu cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm đối với các khoản thu nộp NSNN được chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; ngân hàng phối hợp thu tham gia vào quá trình thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là ngân hàng đã thực hiện chương trình nộp thuế điện tử 24/7.

Bên cạnh đó, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo kết nối với hệ thống thanh toán điện tử hải quan.

Nụ Bùi